Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrollebø, Stine
dc.contributor.authorClausen, Camilla
dc.contributor.authorHolthe, Hilde
dc.contributor.authorBygd, Synne Robertsen
dc.date.accessioned2022-07-06T17:19:54Z
dc.date.available2022-07-06T17:19:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111350261:112687520
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003243
dc.description.abstractBakgrunn: Siden 1975 har antall tilfeller av fedme i verden tredoblet seg, og er idag en av de viktigste årsakene til tidlig død. Samtidig som forekomsten av fedme har økt, har søvnvarighet generelt i befolkningen gått ned. Fedme og søvn kan måles både objektivt og subjektivt. Er det egentlig en forskjell på subjektiv og objektiv målemetode når man ser på assosiasjonen mellom fedme og søvnvarighet? Metode: Studiene ble funnet gjennom databasene Scopus og PubMed. Kriterier for inkluderte studier var: fagfellevurdering, skrevet på engelsk, kliniske- og observasjonsstudier og nøkkelordene måtte være til stede i abstrakten. Utvalget måtte være voksne uten noen form for sykdom. Resultat: Åtte studier ble til slutt inkludert i litteraturstudien. To av de tre studiene som målte søvn objektivt fant ingen assosiasjon mellom kort søvn tid og fedme, mens alle de fem studiene som målte søvn subjektivt fant en assosiasjon med unntak av en. Konklusjon: Det er en forskjell mellom objektiv og subjektiv målemetode når det kommet til søvn tid og assosiasjonen med fedme, der subjektiv målemetode viser en assosiasjon mens objektiv ikke gjør det, med noen unntak. Det er likevel nødvendig med videre forskning på området for å gi en sikker evidensbasert konklusjon.
dc.description.abstractBackground: Since 1975 the incidence of obesity has tripled worldwide, and it is one of the most important factors related to premature death today. While the incidence of obesity has increased, sleep duration in the general population has decreased. Obesity and sleep can be measured both objectively and subjectively. Is there a difference in subjective and objective measurement methods when looking at the association between obesity and sleep duration? Method: The studies were found by using the databases Scopus and PubMed. The studies had to be peer-reviewed, written in English, clinical- and observational studies, and the keywords had to be present in the abstract. The sample had to be adults without any kind of disease. Result: Eight studies were eventually included in this literature review. Two of the three studies that measured sleep duration objectively found no association between short sleep duration and obesity, while almost all the five studies that measured sleep duration subjectively found an association, with one exception. Conclusion: It is a difference between objective and subjective measuring methods when assessing the association between sleep duration and obesity. Subjective measuring methods show an association, but objective do not, with a few exceptions. There is still a need for further research in the area to provide a safe, evidence-based conclusion.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDifference between subjective- and objective measurements to assess the association between sleep duration and obesity
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel