Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Anja
dc.contributor.authorBergli, Ester
dc.date.accessioned2022-07-05T17:22:45Z
dc.date.available2022-07-05T17:22:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104601995:46741781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002941
dc.description.abstractDette er en case studie av tre ulike fremstillinger av filmkarakteren Harley Quinn, som aktualiserer og problematiserer Laura Mulveys teori om «the male gaze». Kjent kritikk av Mulvey addresseres, dette angår erotisering av mannen, det binære blikket, og tilskuerens makt. I tillegg vurderes «the female gaze» som motparten til det mannlige blikket. I lys av analysen er det tydelig at det mannlige blikket fremdeles er relevant i noen grad. Allikevel kommer det også fram at Mulveys teori er noe begrensende og bør suppleres med teori fra andre teoretikere.
dc.description.abstractThis is a case study of three different representations of the film character Harley Quinn, which actualise and problematise Laura Mulvey's theory of "the male gaze". Known criticism of Mulvey is addressed, which concerns the eroticisation of the man, the binary gaze, and the spectator's power. In addition, "the female gaze" is considered as the counterpart to the male gaze. In the light of the analysis, it is clear that the male gaze is still relevant to some extent. Nevertheless, it is also apparent that Mulvey's theory is somewhat limiting and should be supplemented with theories from other theorists.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMer enn et objekt: En analyse av hvordan filmkarakteren Harley Quinn kan utfordre det mannlige blikket
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record