Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFylkesnes, Ingunn
dc.contributor.authorHannevik, Therese Trygg
dc.date.accessioned2022-07-04T17:19:38Z
dc.date.available2022-07-04T17:19:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:48407583
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002606
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt sett på om målet om tilbakeføring alltid er riktig etter at barnever-net har overtatt omsorgen til et barn. Etter den nye barnevernsreformen (Prop. 133 L (2020-2021)) har det kommet som mål at fra barnevernet utfører omsorgsovertakelse, enten det er av tvang eller frivillig, skal det opprettes et mål om at barnet skal flytte tilbake til sine biologiske foreldre. Det biologiske prinsippet, at barn har det i utgangspunktet best hos sine biologiske foreldre, har blitt vektlagt mer og mer i det norske barnevernet, og den nye barnevernsreformen understreker dette vet å sette tilbakeføring som et mål for alle omsorgsovertakelser. Spørsmålet som da reiser seg er om dette er et realistisk mål. Dette spørsmålet er prøvd besvart gjennom en litteraturstudie ved å se på tilknytningsteorier, utforske hva som må til for at omsorgsovertakelse skal skje i første omgang, og ved se på hva som må gjøres for at barn ikke skal bli re-traumatisert.
dc.description.abstractThis thesis is looking at whether the goal of reuniting children with their biological parents after the child welfare services have taken over custody is always the right goal to have. The new child welfare reform (Prop. 133 L (2020-2021)) states that if the child welfare services get the daily custody of a child, voluntarily or by force, a goal of reuniting the child with their biological parent must be established. The biological principle, that children thrive best with their bio-logical parents, has gained more weight in the Norwegian child welfare service, and the new reform underlines this by setting reunion after a custody case as a goal for all cases where the child welfare service has gained the custody of a child. The question is then whether this is a realistic goal to have. This question has been tackled through a literature study by looking at theories of attachment, exploring what qualifies for the child welfare service to gain care of a child in the first place, and looking at re-traumatization of children.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMålet om tilbakeføring etter omsorgsovertakelse, er det alltid riktig?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel