Show simple item record

dc.contributor.advisorMignon, Doriane
dc.contributor.authorVeire, Eivind Hafslund
dc.date.accessioned2022-07-02T17:21:00Z
dc.date.available2022-07-02T17:21:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112090681:112988183
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002402
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på hvordan man kan insentivere bruk av kollektiv transport, samt hvor effektiv hver metode er. Basert på tidligere artikler om dette temaet, tre hovedmetoder har blitt valgt ut. Disse metodene er å utvide bussrutenes dekningsgrad, øke effektiviteten gjennom å bygge bussfelt og å gjøre kollektiv transport til et beleilig valg for passasjerene. Ved å bruke årlige rapporter og nasjonale reisevaneundersøkelser, er målet å se hvor mange nye kollektivreiser hver av disse metodene skaper. Selv om det er noen begrensinger å ta med i betraktning, viser resultatene at det å bygge bussfelt, som representerer økt effektivitet, samt det å utvide bussrutenes dekningsgrad, lansere en mobil app og GPS-sporing på busene, som representerer å gjøre det beleilig å ta buss, har mest effekt på antall kollektivreiser.
dc.description.abstractThis paper looks at how decisionmakers could incentivize public transport, and how effective each method is towards this goal. Based on previous articles on the topic, three main methods have been chosen. These methods are expanding bus coverage, improving efficiency through adding bus lanes, and making public transport convenient to use for the passengers. Using annual reports and national travel habit surveys, the aim is to see how many new public transport journeys each of these methods bring. While there are some limitations to factor into the results, the results show that bus lanes, representing increased efficiency, as well as expanding bus coverage, adding a mobile app, and GPS-tracking to buses, representing improved convenience, have the most impact on public transport journeys.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHow to incentivize the usage of public transportation, and the effectiveness of such measures
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record