Show simple item record

dc.contributor.advisorMarianne Nilsen
dc.contributor.authorBørge Elias Bruteig
dc.date.accessioned2022-07-01T17:21:24Z
dc.date.available2022-07-01T17:21:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:35205801
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002210
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven skal forsøke å gi et innsyn i hvordan en skoledag oppleves for en barn som har kommet til Norge som flyktning, fordi det er krig i hjemlandet. Mennesker på flukt er et globalt problem, som legger press på lokale ressurser, når disse skal inkluderes i et nytt samfunn. Flyktninger er en veldig heterogen gruppe, med mulige utfordringer og opplevelser som har påvirket dem negativt, enten i hjemlandet eller på flukt vekk fra det. Skole anses som kanskje den viktigste arenaen barn har til sosialisering og inkludering. Oppgaven presenterer en helhetsforståelse av samspillet mellom brukeren og aktører og systemer som påvirker brukerens levekår og livskvalitet som vitenskapsteoretisk ramme. Vitenskapelige artikler fra Australia, Storbritannia, Tyrkia og Norge danner datagrunnlaget for denne litteraturstudien, og Nilsens tre dimensjoner for inkludering er brukt for å strukturere diskusjonen. Helhetsperspektivet er gjennomgående i oppgaven, og sosionomers rolle er spesielt framhevet.
dc.description.abstractThis thesis will try to provide an insight into how a school day is experienced for a child who has fled to Norway as a refugee, because there is war in his or hers home country. Refugees are a global problem, which puts pressure on local communities, when they are being included into a new country and society. Refugees are a very heterogeneous group, with possible challenges and experiences that have affected them negatively, either in their home country or on the run away from it. School is regarded as the most important social arena in which children have education and inclusion. The thesis presents a holistic understanding of the interaction between the children and professionals and systems that affect the individual living conditions and quality of life as a theoretical framework. Scientific articles from Australia, the United Kingdom, Turkey and Norway form the data basis for this thesis, and Nilsen's three dimensions of inclusion have been used to structure the discussion. The holistic perspective is consistent throughout the thesis, and the role of social workers is particularly emphasized.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOm inkludering av flyktningbarn i den norske skolen - utfordringer og muligheter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record