Show simple item record

dc.contributor.advisorIsaksen, Joachim Vogt
dc.contributor.authorSolbø, Paulos
dc.date.accessioned2022-06-28T17:19:32Z
dc.date.available2022-06-28T17:19:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:10592833
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001380
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan musikk kan bidra til å forebygge kriminalitet blant ungdommer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. I undersøkelsen vil jeg se på hvordan minoritetsfamiliers levekår og sosioøkonomiske situasjon kan ha innflytelse på ungdommers sårbarhet knyttet til marginalisering og kriminalitet. Jeg vil i oppgaven belyse hvordan diskriminering og stigmatisering kan ha innflytelse på ikke-vestlig ungdoms selvtillit og følelse av tilhørighet. I bevarelsen går jeg også inn på hvordan situasjonen som flykning og asylsøker i den norske velferdsstaten, kan gjøre denne gruppen til en ytterligere sårbar gruppe blant innvandrere. Denne bacheloroppgaven vil redegjøre for ulike teorier som kan fremme god helse og livskvalitet hos ungdom, samt vurdere hvordan musikk som aktivitet kan benyttes i en miljøterapeutisk kontekst, for å øke ungdommers selvfølelse igjennom mestring. Oppgaven vil ved hjelp av fagteori, redegjøre for ulike teorier som belyser årsaken til kriminalitet, og i lys av dette drøfte hvilken forebyggende effekt musikk som aktivitet kan ha på ungdomskriminalitet blant ikke-vestlig minoritetsungdom.
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, I will research how music can help prevent crime among adolescents with non-Western minority background. In the study, I will look at how the living conditions and socioeconomic situation among minority families can have an impact on young people’s vulnerability related to marginalization and crime. This thesis will shed a light on how discrimination and stigmatization can influence the self-esteem and sense of belonging in non-Western adolescents. In this thesis, I also discuss how the situation as a refugee and asylum seeker in the Norwegian welfare state, can make this group an especially vulnerable group among immigrants. This bachelor thesis will account for various theories that can promote good health and quality of life, in youths, as well as assess how music as an activity can be used in a social therapeutic context, to increase adolescents’ self-esteem through coping. The thesis will, with the help from professional theory, account for various theories that elaborates the cause of crime, discuss the preventive effect music as an activity, can have on juvenile delinquency among non-Western minority youth.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMusikk, en vei til selvrealisering og ut av kriminalitet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record