Show simple item record

dc.contributor.advisorBell, David Andreas
dc.contributor.authorØrgesvik, Pernille
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:41Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:48328793
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000709
dc.description.abstractDenne oppgaven forsøker å se nærmere på hvilke konsekvenser lang ventetid på hjelp har for ungdommer. Også hvordan korona påvirket behandlingstilbudet og hvordan koronatiltakene generelt påvirket de yngre. Dette har tilfelles at man mangler en meningsfull aktivitet i livet sitt sammen med en gruppe andre mennesker. I oppgaven blir det brukt allerede eksisterende litteratur på temaet. Det å være sosial sammen med andre er et grunnleggende behov for alle mennesker, og uten dette kan man føle hverdagen er meningsløs. Når man venter på hjelp sitter man kanskje alene uten noe meningsfull aktivitet i livet sitt, og i koronapandemien opplevde vi også dette. Dette er et behov mennesker har og det kan få konsekvenser hvis det ikke blir dekket over lengre tid. I denne oppgaven skal jeg belyse konsekvensene av dette med behovspyramiden til Abraham Maslow, og teorien om resiliens/motstandsdyktighet og det motsatte av dette som er sårbarhet. Ved å bruke disse teorien skal jeg gå nærmere inn på hvordan dette påvirker menneskers behov og hvordan dette påvirker noen mer enn andre.
dc.description.abstractThis paper tries to look more closely at the consequences of long waiting times for help for young people. Also, how the corona affected the treatment offer and how the corona measures in general affect the younger ones. This is the case that you lack a meaningful activity in your life with a group of people. The thesis uses existing literature on the topic. Being social with others is a basic need for all people, and without this one can feel everyday life meaningless. When you wait for help, you may be sitting alone without meaningful activity in your life and in the corona pandemic, we also experienced this. This is a need for people, and it can have consequences if it is not covered for a long time. In this paper I will illuminate the consequences of this with the pyramid of needs of Abraham Maslow, and the theory of resilience and the opposite of this which is vulnerable. By using these theories, I will go into more details on how this affects people's needs and how this affects some more than others.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn hverdag uten en meningsfull aktivitet I ventetiden på hjelp og i en periode med koronatiltak
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record