Show simple item record

dc.contributor.advisorBaatvik, Mette Moen
dc.contributor.authorRoppestad, Marit
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:19Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:35491580
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000686
dc.description.abstractSamfunnsmessige faktorer spiller inn på unge menns evne til å snakke om følelser og utfordringer. Gjeldende kjønnsnormer vil ha stor påvirkning på hvordan gutter selv, og dem rundt forventer at tanker og handlinger skal utspille seg. Hvordan eldre og jevnaldrende opptrer vil også ha en stor innvirkning på hva unge menn oppfatter som passende. Videre er digitale medier mer og mer sentralt i vår tid. Gutter kommuniserer med hverandre gjennom digitale plattformer, og ulike budskap kommuniseres til dem her. En gutt har mindre rom til å være seg selv her enn i den virkelige verden, da kjønnsnormene er strengere i den digitale verden. I tillegg har hjelpeapparatet en vei å gå for å tilpasse sine tilbud til unge menn. Gutter opplever terskelen som høy for å oppsøke hjelp, noe som gjør at det er viktig at hjelpeapparatet tilpasses. Da kan terskelen senkes, og guttene får opplevelsen av støtte og hjelp i de vanskelige følelsene og utfordringene de støter på.
dc.description.abstractSocietal factors affect young men’s ability to talk about emotions and challenges. Current gender norms will have a major impact on how boys themselves, and those around them, expect thoughts and actions to unfold. The way older people behave will also have a big impact on what young men perceive as appropriate. Furthermore, digital media is more and more central in our time. Boys communicate with each other through digital platforms, and different messages are communicated to them here. A boy has less room to be himself here than in the real world, as gender norms are stricter in the digital worlds. Furthermore, there is room for improvement in the way the health care and welfare services offer help to young men. Boys experience a high threshold while seeking help. Therefore, it is important that the health care and welfare services is adapted. Then the threshold can be lowered, and the boys get the experience of support and help in the difficult feelings and challenges they encounter.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFølelsesløse gutter eller tilpasningsløst samfunn?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record