Show simple item record

dc.contributor.advisorFylkesnes Ingunn
dc.contributor.authorHamosh Ahmed Saleh
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:10Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:47282478
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000676
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne oppgaven vil du finne både utfordringer og myter barnevern og minoritetsfamilier må forholde seg til i møte med hverandre. Det vil også finnes gode artikler og interessant lesing med fordypning i hva som er til «barnas beste» og «teoretiske perspektiv». Videre vil du finne hvordan minoritetsfamilier opplever norsk barnevern og hvilke erfaringer de har gjort seg. Når ulike kulturer utfordrer hverandre og de ulike synene på hva et barn egentlig er, så vil både det å gi hjelp og det å få hjelp bli vanskelig. Allikevel konkluderer jeg med til slutt at det å undersøke slike fenomen vil bidra til å kaste lys over hvilke utfordringer som oppstår mellom barnevern og minoritetsfamilier, og hva som defineres som «barnets beste», vil være med på å gjøre oss mer opplyste og bedre til å møte dette på en respektfull måte for alle involverte parter.
dc.description.abstractIn this assignment you will find both challenges and myths about child welfare and what minority families must deal with in their meeting with each other. There will also be some good articles and interesting reading with in-depth study of what’s the «best interests of the children» and «theoretical perspective». You will also find how minority families experience Norwegian child welfare and what experiences they have done. When different cultures are challenging each other and the different views on what a child really is, both giving help and getting help will be difficult. Nevertheless, I conclude that "examining such phenomena will help to lighten up the challenges that arise between child welfare and minority families, and what defines as" the best interests of the child ". This will help us to make us more enlightened and more able to meet this in a respectful way for all parties involved »
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtfordringer mellom barnevern og minoritetsfamilier med utgangspunkt i begrepet «barnets beste»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record