Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerck, Hein Bjartmann
dc.contributor.authorHove Jørgensen, Bård Karsten
dc.date.accessioned2022-06-16T17:19:40Z
dc.date.available2022-06-16T17:19:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108436570:26415425
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999112
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om et spesielt detektorfunn fra folkevandringstid som ble avdekket i 2015. Gjenstanden er et lite hengesmykke laget av gull formet som en stilisert hestefigur(T26835). Funnet opprinner fra en jordbrukslokalitet fra gården Hove på Byneset utenfor Trondheim. Dette området knytter til seg en interessant kulturhistorisk bakgrunn gjennom skriftlige kilder og flere fysiske spor av kulturminner og andre løsfunn. Med dette som utgangspunkt vil oppgaven se nærmere på hengesmykkets karaktertrekk av særpreg og paralleller til andre sammenlignbare funn gjennom en gjenstandsanalyse.
dc.description.abstractThis bachelor thesis topic is about a special detector find from the migration period that was uncovered in 2015. The artefact is a small pendant made of gold shaped like and stylized horse figure (T26835). The find originates from an agricultural site from the farm Hove on Byneset outside Trondheim. This area has an interesting cultural-historical background through written sources and several physical traces of cultural monuments and other loose finds. With this as a starting point, the thesis will take a closer look at the pendant`s character traits of distinctive features and parallels to other comparable finds through an object analysis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Gullhesten" fra Hove på Byneset
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record