Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik.
dc.contributor.authorBjørnhaug, Julie Lois.
dc.contributor.authorKlaussen, Sofie Johanne
dc.contributor.authorHammer, Håkon Butli
dc.date.accessioned2022-06-14T17:19:50Z
dc.date.available2022-06-14T17:19:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108383086:110276057
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998757
dc.description.abstractI vår bacheloroppgave har vi gjennomført en regnskapsanalyse med hovedfokus på lønnsomhet i perioden 2017 til 2020 av XXL Sport & Villmark AS. Vi har tatt utgangspunkt i en nøkkeltallsanalyse for å besvare problemstillingen vår, hvor vi ser på finansiering, likviditet, soliditet og lønnsomhet. For å se hva som kan være mulige årsaker til utviklingen av lønnsomheten til XXL i perioden har vi også utført en strategisk analyse, hvor vi har brukt PESTEL- og SWOT-analyse. Nøkkeltallene innenfor finansiering og likviditet har vist en negativ trend fra perioden 2017 til 2019, men får en forbedring i 2020. Den negative trenden skyldes hovedsakelig større andel kortsiktig finansiering de tre første årene, noe som endrer seg i 2020. Videre viser soliditeten å ha vært tilfredsstillende gjennom perioden, med en positiv utvikling siden 2018, utenom en nedgang i 2019 i rentedekningsgraden som skyldes et negativt resultat dette året. Til slutt så har det vist seg at XXL har hatt en god lønnsomhet gjennom hele perioden, til tross for at den var relativt lav i 2017 sammenlignet med andre aksjeselskap på grunn av lavere inntekter. Det ble forsøkt å gjennomføre en benchmark av XXL for å forsterke oppgaven, men da vi ikke klarte å finne en konkurrent som hadde tilsvarende lik organisasjonsstruktur som XXL tok vi en avgjørelse om å ikke gjennomføre det. For å forklare tallene fra regnskapsanalysen, gjennomførte vi en PESTEL-analyse og en SWOT-analyse. Dette har gitt oss en bedre innsikt i faktorer som kan ha påvirket lønnsomheten til XXL har oppnådd i perioden. Én av faktorene som har bidratt til den positive lønnsomheten er netthandel tilbudet deres, som har vært en viktig bidragsyter under pandemien.
dc.description.abstractWe conducted an accounting analysis in this bachelor thesis, focusing on the profitability of XXL Sport & Villmark AS from 2017 to 2020. Our analysis was based on the key financial figures for: financing, liquidity, solvency, and profitability. We chose to conduct a strategic analysis using PESTEL and SWOT to gain a better understanding of the development of profitability over time. The key financial figures for financing and liquidity had a negative trend from 2017 to 2019, but they improved in 2020. The negative trend was primarily due to a high use of short-term capital, which they manage to reduce in 2020. Furthermore, while the solvency has been satisfactory throughout the period, with a positive trend beginning in 2018, the interest coverage ratio fell in 2019 due to a negative result in that year. Throughout the period, however, profitability has shown a positive trend despite a relatively bad year in 2017 compared to other joint stock companies due to lower income that year. We attempted to include a benchmark in the bachelor thesis, but we were unable to find a competitor with sufficient similarities to XXL to allow us to compare the two. We therefore decided not to include one. To supplement the profitability analysis, we conducted two strategic analyses: PESTEL and SWOT. They provided us with more information about the factors that may have influenced XXL's profitability during that time period in question. Their online store, which was especially important during the pandemic, was one of the factors that contributed to the positive profitability.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse av XXL Sport og Villmark AS
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel