Show simple item record

dc.contributor.advisorE. Jasinski, Marek
dc.contributor.authorSkaalvik, Markus
dc.date.accessioned2022-06-10T17:19:36Z
dc.date.available2022-06-10T17:19:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108436570:8982167
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998359
dc.description.abstractDenne tekstens formål er å se på hvordan forskningen på massegraver bidrar til å styrke konfliktarkeologiens rolle som et fagfelt. Det blir sett på to eksempler på massegraver fra Europa i løpet av de siste 80 årene, på hvilke metoder som brukes, og problemene som følger med denne typen forskning. Første del av oppgaven ser på relevante begreper og metoder for å forstå konteksten den arkeologiske forskningen på massegraver foregått. Deretter er det derfor valgt eksempler som tar for seg utgravninger ved hjelp av flere av disse metodene, og det blir sett gjennom de materielle funnen metodene brukes til. Eksempel gravene er Katyn i Russland fra den Sovjetiske okkupasjonen av Polen, og Batajnica i Serbia fra Kosovo krigen. Begge disse er graver som kommer fra konflikter hvor mange krigsforbrytelser ble begått. Kildene brukt i teksten er bøker, flere forskningstekster, artikler, og nettsider.
dc.description.abstractThe purpose of this text is to look at how research on mass graves contributes to strengthening the role of conflict archaeology as a field. There will be looked at two examples of mass graves from Europe over the last 80 years, the methods used and the problems that come with this type of research. The first part of the thesis looks at relevant concepts and methods for understanding the context in which the archaeological research on mass graves took place. Then, the examples that have been chosen deals with excavations using several of these methods, and it will take a closer look at the material findings the methods are used for. The example mass graves that have been chosen are, Katyn in Russia from the Soviet occupation of Poland, and Batajnica in Serbia from the Kosovo war. Both are graves that come from conflicts where many war crimes were committed. The sources used in the text are books, several research texts, articles, and websites.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMassegravenes arkeologiske forskningsbidrag for å bedre kunne forstå konflikter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record