Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorYstgaard, Ingrid
dc.contributor.authorSørensen, Idunn
dc.date.accessioned2022-06-02T17:19:43Z
dc.date.available2022-06-02T17:19:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108436570:34486084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997409
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractPå 300-tallet e.kr. ble en mann og kvinne gravlagt med gravgaver på Foss. Symmetrien i hvordan de to er plassert i graven, og gravgodset til kvinnen, som inneholdt smykker, ringer, tekstilredskaper, minner om det man vet om husfruer fra senere perioder. Det er derfor trolig at fossgraven kan være et utrykk for husfrueidealet, selv om man innen fagfeltet ofte regner at husfruenrollen ikke går lengre tilbake enn til folkevandringstid. Det er trolig at rollen vokste frem i sammenheng med utviklingen mot mer permanent bosetting og stratifisering som skjedde i løpet av romertiden. Dette begrunnes med at husfruen hadde en viktig rolle knyttet til alliansebygging for eliten i og med at de gikk inn i allianseekteskap og skjenket ved gjestebud. Allianseekteskap og skjenking ved gjestebud ha blitt viktige oppgaver i et samfunn som blir stadig mer stratifisert og hvor eiendomsrett står mer og mer sentralt. Behovet for at disse funksjonene skulle bli fylt kan dermed ha medført at husfruerollen vokste frem. Dette henger sammen med det gravmaterialet forteller om en generell individualisering av samfunnet som differensierer mer og mer mellom individer.
dc.description.abstractIn the 4th century, a man and woman was buried at Foss in Norway. The symmetry in the layout of the grave, and the gravegoods, which consisted of jewellery, rings and tools for textile production is reminiscent of the housewife ideal in later periods of the iron age. This points in the direction of the grave being an early example of the ideal connected to the housewife that we recognice in later periods of the Norwegian iron age, even though this ideal is not commonly held to reach further back than the migration period. The ideal probably evolved in connection with processes of sedentation and stratification happening during the roman iron age, the reason being that some of the most important tasks of the housewife consisted of partaking in dynastic marriages and pouring drink at banquets. These are actions that would probably become more important in a society that became more stratifies and held private ownership as important. The need for accomplishing these tasks would probably prompt the formation of the housewife ideal. This harmonizes with the general individualization in a society that differentiated more between individuals than it had before that also happened during this time.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHusfruens opprinnelse: en diskusjon med utgangsunkt i høvdinggraven på Foss.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel