Show simple item record

dc.contributor.authorThrana, Hilde Marie
dc.contributor.authorKojan, Bente Heggem
dc.date.accessioned2022-05-10T11:40:11Z
dc.date.available2022-05-10T11:40:11Z
dc.date.created2020-06-26T09:39:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBarn. 2020, (2), 27-39.en_US
dc.identifier.issn0800-1669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995060
dc.description.abstractI denne artikkelen settes det søkelys på skolesituasjonen til barn som er i kontakt med barnevernet. Det tas her utgangspunkt i velkjent kunnskap om at denne gruppen barn har størreutfordringer i skolen enn andre barn. Artikkelen bygger på empiri fra prosjektet Aktiv støtte til barnevernsbarn i skolen – innovasjon i skolen i samarbeid med skole og barnevern. Her har kvalitative intervjuer av ti barn og ni foreldre vært viktige bidrag for å gi et bredere kunnskapsgrunnlag om barnas erfaringer fra både skolehverdagen og hjemmelivet. Betydningen av at barna opplever seg inkludert og sosialt verdsatt i skolehverdagen, som innvirker på deres hverdagsliv i sin helhet, er sentralt i foreldrenes og barnas fortellinger. I artikkelen drøfter vi behovet for en utvidet forståelse av hva som ligger i begrepet barnets omsorgsmiljø når barnevernet skal gjøre undersøkelser av barnets situasjon. Vi anvender et hverdagslivsperspektiv som belyser barnets situasjon ut fra barnets og forelderens ståsted. Dette kan bidra til å se helheten i barnets omsorgsmiljø, som inkluderer både hjem og skolemiljø. I diskusjonen peker vi på hvilke implikasjoner det vil ha for barnevernet og samarbeidende instanser å inkludere skolen som en del av barnets omsorgsmiljø når det skal iverksettes undersøkelser og tiltak overfor barn og familier.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBarn i kontakt med barnevernet: Betydningen av å anerkjenne skolen som en del av barnets omsorgsmiljøen_US
dc.title.alternativeBarn i kontakt med barnevernet: Betydningen av å anerkjenne skolen som en del av barnets omsorgsmiljøen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber27-39en_US
dc.source.journalBarnen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.5324/barn.v38i2.3704
dc.identifier.cristin1817228
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal