Show simple item record

dc.contributor.authorMelbye, Marita Christina Susanne
dc.contributor.authorKirchhoff, Ralf
dc.date.accessioned2022-05-04T10:05:08Z
dc.date.available2022-05-04T10:05:08Z
dc.date.created2020-10-23T15:31:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationInspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. 2020, (3), 13-21.en_US
dc.identifier.issn0809-9707
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994100
dc.description.abstractBakgrunn: Det å handle korrekt og effektivt i krevende og uventede situasjoner, er ofte avgjørende for faglig forsvarlig pasientbehandling i intensivavdelinger. In situ simulering kan være en god pedagogisk metode for trening av situasjoner som krever høyt nivå av teamfungering. For at slik simulering skal gi et godt læringsutbytte må den være godt planlagt og organisert. Egenskaper ved læringsmiljøet vil være forhold som kan påvirke individuell og kollektiv læring på kort eller lang sikt. Hensikt: Hensikten med denne studien var å utforske hvilke erfaringer leger og sykepleiere har med tverrprofesjonell in situ simulering ved intensivavdelinger. Hovedfokuset var å utforske organisering av in situ simulering og egenskaper ved læringsmiljøet. Metode: Studien har et kvalitativt design. Data er samlet inn via tre fokusgruppeintervju med totalt tre leger og elleve sykepleiere. Datamaterialet er analysert inspirert av Malteruds modifiserte versjon av systematisk tekstkondensering. Resultat: To meningsbærende enheter ble identifisert. Den første meningsbærende enheten «Organisering av tverrprofesjonell in situ simulering ved intensivavdelinger» består av underkategoriene «In situ simulering er ulikt organisert for leger og sykepleiere» og «Egen og andres roller i teamtreningen». Den andre meningsbærende enheten «Egenskaper ved læringsmiljøet av betydning for læring ved tverrprofesjonell in situ simulering» består av underkategoriene «Sårbarhet i simuleringssituasjonen» og «Fasilitator og læringsmiljøet». Konklusjon: Studien viser at deltakerne har ulike erfaringer med tverrprofesjonell simulering ved intensivavdelinger i forhold til organiseringen og læringsmiljøet. Studien kan bidra til at leger og sykepleiere på intensivavdelinger blir mer bevisst på betydningen av å trene på teamarbeid sammen gjennom in situ simulering. Den kan skape økt forståelse for at både deltakere og fasilitator er av betydning for å skape et godt læringsmiljø under simulering. Studien kan være aktuell for ledere som har ansvar for kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Funnene kan ha overførbarhet til andre typer avdelinger som benytter in situ simulering som pedagogisk verktøy.en_US
dc.description.abstractTverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen - erfaringer blant leger og sykepleiereen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.relation.urihttps://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782
dc.subjectSimuleringen_US
dc.subjectSimulationen_US
dc.titleTverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen - erfaringer blant leger og sykepleiereen_US
dc.title.alternativeTverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen - erfaringer blant leger og sykepleiereen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subject.nsiVDP::Health service and health administration research: 806en_US
dc.source.pagenumber13-21en_US
dc.source.journalInspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursingen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.cristin1841850
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record