Show simple item record

dc.contributor.advisorStang, Margrethe C.
dc.contributor.authorAune, Charlotte Horsfjord
dc.date.accessioned2022-04-08T17:19:53Z
dc.date.available2022-04-08T17:19:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:92993422:47570176
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990818
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgaven Djevelens musikalitet – spillende djevler i skandinaviske kalkmalerier ser på et utvalg av dommedagsmotiver fra gotikken der det er malt inn en instrumentspillende djevel i delmotivet med helvetesgapet. Oppgavens problemstilling er hvorfor finner man spillende djevler sammen med helvetesgapet? Hvorfor spiller de instrumenter, og hvilken funksjon har de i motivet? Spillende djevler i kalkmalerier er et tema som det ikke har blitt sett veldig mye på tidligere, som oftest bare et lite avsnitt i en bok om alle mulige musikkmotiver man kan finne rundt om i de skandinaviske kirkene. For å besvare oppgavens problemstilling har det blitt hentet teori fra Reinhold Hammerstein og Axel Bolvig. For oppgaven har det blitt brukt ulike metoder, der den blant annet støtter den seg på tidligere forskeres stilanalyser, ikonografisk metode og instrumenthistorie for å besvare problemstillingen. For å svare på problemstillingen så har analysekapitlet blitt delt opp i fire deler som hver skal være med på å gi svar. De ulike delene vil se på instrumentenes symbolikk og tolkningsramme, hva slags billedtradisjon som lå bak og for hvem, djevlenes funksjon i bildet og til slutt, de spillende djevlene som en form for virkelighetsavbildning.
dc.description.abstractThe thesis “The musicality of the devil – playing devils in Scandinavian mural paintings” looks at a selection of The Last Judgement motifs from the Gothic period. Special for the selections is that there has been painted in an instrument playing devil together with the mouth of Hell. The goal for the thesis is to figure out why the playing devils are painted? Why do they play musical instruments and what function do the devil have in the motif? The theme playing devils in mural paintings is not a very looked at theme. Usually, it only has a small section in a book about all kinds of musical motifs from the Middle Ages. To get to the goal of this thesis, it has been used theories from Reinhold Hammerstein and Axel Bolvig. The thesis uses different methods, were it leans on other researchers’ analysis of style in the paintings, iconographic methods and the history of musical instruments. The main chapter is divided up in four. The parts will look at the symbolism of the instruments, what kind of traditions was behind it, the devils’ function in the motif and lastly, the playing devils as a kind of image of reality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDjevelens musikalitet - spillende djevler i skandinaviske kalkmalerier
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record