Show simple item record

dc.contributor.authorHåbesland, Gina
dc.date.accessioned2015-09-07T06:41:30Z
dc.date.available2015-09-07T06:41:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298819
dc.description.abstractViktigheten av et tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid for å bedre befolkningens helse, ble fremhevet under WHO´s første helsefremmende konferansen i 1986. I Norge trådte samhandlingsreformen og folkehelseloven i kraft 1 januar 2012, og plasserte ansvaret for folkehelse til kommunen. For å møte dagens folkehelseutfordringer, og klare å realisere tankesettet ”helse-i-alt-vi-gjør”, kan et velfungerende samarbeid på tvers av fag og sektorer være av avgjørende betydning. Flere kommuner har derfor opprettet en folkehelsekoordinatorstilling. Hensikten med studien er å se på hvordan folkehelsekoordinatoren opplever det tverrfaglige arbeidet med folkehelsearbeidet. Studien er basert på kvalitative intervjuer med folkehelsekoordinatorer i ulike kommuner i Agderregionen, og søker en forståelse av det tverrfaglige folkehelsearbeidet i kommunen. Studiens resultater er satt inn i et helsefremmende og salutogent rammeverk, for å belyse folkehelsekoordinatorens relevans for kommunens utvikling av et helsefremmende lokalsamfunn. Studiens resultater viser at det er flere faktorer som gjør seg gjeldende for hvordan folkehelsekoordinatoren opplever det tverrfaglige folkehelsearbeidet. Analysen avdekket seks meningsbærende enheter av betydning; Tverrfaglighet, Organisering, I praksis, Kommunikasjon, Utfordringer og Styrking av det tverrfaglige arbeidet rundt folkehelsearbeidet. Oppsummert gir de et helhetsinntrykk om at folkehelsekoordinatoren opplever det tverrfaglige folkehelsearbeidet som til tider mangelfull.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleFolkehelsekoordinatoren - styrking av det tverrsektorielle folkehelsearbeidetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record