Show simple item record

dc.contributor.advisorAskim, Torunn
dc.contributor.advisorLangørgen, Eli
dc.contributor.advisorHokstad, Anne
dc.contributor.advisorGunnes, Mari
dc.contributor.authorHafsmo, Jørgen
dc.date.accessioned2022-03-18T18:19:18Z
dc.date.available2022-03-18T18:19:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:98195283:14856492
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2986274
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien var å få økt kunnskap om hvordan hjerneslag koordinatoren påvirker hjerneslag-overlevendes erfaringer i et oppfølgingsprogram etter hjerneslag. Metode: Individuelle semistrukturerte intervjuer ble gjennomført med 6 informanter, som består av fire menn og 2 kvinner. Analysen anvendte systematisk tekstkondensering inspirert av Giorgi's tilnærming. Resultat: Analysen viste tre hovedresultat: (1) Fordelen med å delta, som inkluderte tre sub-temaer: "Å delta gjorde meg trygg", "interaksjonen med koordinatoren" & "Viktigheten av å ikke byrde nær familie og venner". Det andre hovedtemaet var (2) Viktigheten med mål, mens det siste temaet var (3) Organisasjon, som inkluderte et subtema: Hyppighet og varighet av oppfølgingsmøtene. Konklusjon: Hovedfunnene var at informantene i studien var fornøyd med oppfølgingsproogrammet etter hjerneslag. De fleste informantene uttrykte den kontinuerlige støtten fra hjerneslagkoordinatoren som vesentlig når hverdagen deres var preget av usikkerhet og bekymringer knyttet til livet etter hjerneslag.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to gain increased knowledge of how the stroke coordinator influences stroke survivors’ experiences in a post-stroke follow-up program. Method: Individual semi-structured interviews were conducted with a sample of 6 informants, where 4 were male and 2 were female. Analysis applied Systematic Text Condensation inspired by Giorgi´s approach. Results: Analysis revealed three main themes: (1) Benefit from participating, including three subthemes: “participating in the project made me feel safe”, “interaction with the coordinator” & “The importance of not placing burden on close family and friends”. The second main theme was (2) The importance of goals, while the last main theme was (3) Organization, which included one subtheme: Frequency and duration of the follow-up meetings. Conclusion: The main findings were that the informants in this study were pleased with a follow-up program after stroke. Most of the informants expressed the continuous support from the stroke coordinator as essential when their daily lives were characterized by uncertainty and worries related to the life after stroke.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHow the stroke coordinator influences stroke survivors’ experiences in a post-stroke follow-up program. A qualitative study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record