Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFiskvik, Anne Margrete
dc.contributor.authorStølen, Beret Roksvåg
dc.date.accessioned2022-03-04T18:19:14Z
dc.date.available2022-03-04T18:19:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:98638924:52196250
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983238
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om danseundervisning for barn og unge med atferdsvansker og/eller ADHD. Oppgaven bygger på informasjon fra intervjuundersøkelse med dansepedagoger med relevant erfaring, og empiri innen forskningsfelt som pedagogikk, spesialpedagogikk, hjerne og atferd, dansedidaktikk og psykologi. Det er også tatt i bruk faglitteratur rundt kvalitativ forskning som metode. Oppgaven ser på hvordan en sosiokulturell læringsteori kan bidra til en inkluderende definisjon av atferdsvansker og ADHD. Forfatteren tar for seg hvordan relasjonskompetanse og en bevisstgjøring i dansepedagogers holdning ovenfor barn og unge med atferdsvansker og/eller ADHD, kan være det viktigste tiltaket på veien mot mestring i danseklassen. En oppnåelse av mestring i danseklassen kan gi positive ringvirkninger videre i liver for disse barna, og en følelse av tilhørighet og inkludering i samfunnet.
dc.description.abstractThis assignment is about dance lessons for children and young people with behavioral difficulties and / or ADHD. The thesis is based on information from interview surveys with dance educators with relevant experience, and empirical data in research fields such as pedagogy, special education, brain and behavior, dance didactics and psychology. Professional literature on qualitative research has also been used as a method. The thesis looks at how a sociocultural learning theory can contribute to an inclusive definition of behavioral difficulties and ADHD. The author discusses how relationship skills and raising awareness of dance educators' attitudes towards children and young people with behavioral difficulties and / or ADHD, can be the most important measure on the road to mastery in the dance class. Achieving mastery in the dance class can provide positive ripple effects further in the lives of these children, and a sense of belonging and inclusion in society.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDanseundervisning for barn og unge med atferdsvansker og ADHD
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel