Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVestberg, Nina Lager
dc.contributor.authorLøvhaug, Sannah Lilly Lomsdalen
dc.date.accessioned2022-02-18T18:23:06Z
dc.date.available2022-02-18T18:23:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53721912:30172211
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980229
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan en økende digitalisering kan være med på å skape såkalte ‘manipulasjonskamre’. Formålet for oppgaven er å vise hvordan store endringer i digitaliseringen av medier kan være med på å skape en forskjell i måten å forstå de muligheter og konsekvenser dette medfører i et mediesamfunn som stadig befinner seg i forandring og utviklende faser. Dette er et medievitenskapelig interessant tema ettersom det retter et blikk mot de store digitale og teknologiske utviklingene vi er vitne til som mediekonsumenter, i tillegg til hvordan dette potensielt kan bli avgjørende faktorer for mediesamfunnet videre. Oppgaven tar i bruk en semiotisk analyse av et case som metode for en videre diskusjon av problemstillingen. Dette caset tar for seg en episode der bruken av manipulasjonskamrene kan sies å være svært fremtredende, med et stort fokus på bruk av både generering og manipulasjon. Felles kjennetegn ved alle manipulasjonskamre er deres store ønske om å opptre så virkelighetsnært som mulig, med bakgrunn av et manipulert materiale. Dette gjøres ofte til kjenne gjennom multimodale uttrykk med en kombinasjon av tekst, lyd og bilde, eller gjennom andre modaliteter. En økt digitalisering av medier vil dermed gi større muligheter for å produsere, kommunisere og manipulere innhold som en selv vil, og dette kan vise seg å bli kritisk for samfunnet, som også er det oppgaven konkluderes med.
dc.description.abstractIn this paper I have explored how an increasing digitalization can participate in the making of so called ‘manipulation chambers’. The purpose of the assignment is to show how huge changes in the digitalization of medias eventually can partake in how we understand the possibilities and consequences this creates in a society where the media consistently finds itself in constant change and developments. This is interesting as it reflects on how the great digital and technological developments we currently are witnessing potentially can play a crucial role for future societies. There will be made a semiotic analyzis of a case where the use of manipulation chambers can be said to be prominent. This is used as a way of creating the results for the issue of the assignment. However, it is worth noticing that a common trait for all cases of manipulation chambers is a need for acting as close to the reality as possible. This is often prominent through multimodal expressions, such as combination between texts, sounds and pictures, among others. An increase in the digitalization of medias is therefore going to create greater chances to produce, communicate and manipulate content, and this might be a critical aspect for the rest of the society. This is also the conclusion of the assignment.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMediale ekkokammer i endring: hvordan kan digitalisering av medier generelt skape 'manipulasjonskamre'?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel