Show simple item record

dc.contributor.advisorWidding, Øystein
dc.contributor.advisorBeckman, Gary D.
dc.contributor.advisorDehlin, Erlend
dc.contributor.authorToscher, Benjamin Daniel
dc.date.accessioned2022-02-16T13:02:42Z
dc.date.available2022-02-16T13:02:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-326-5200-6
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979386
dc.description.abstractSummary of the thesis This dissertation answers the following research question: what is the role of entrepreneurship education in higher music education, and how can it facilitate the entrepreneurial learning of music students? In many countries around the world, entrepreneurship education has been increasingly integrated into the higher music education curriculum in order to help students prepare for careers in the music industry. However, research has largely focused on the diversity of pedagogical perspectives and curricular philosophies through which educators approach the subject. Fundamental questions related to the student perspective, their learning, and how these may affect educational practices have been left largely unaddressed. These questions are examined in this dissertation through a series of four independent research papers which have been published in international, peer-reviewed scientific journals and a cover essay. Paper I is a conceptual work which proposes a framework for integrating and understanding entrepreneurial learning in the context of music and arts education. Paper II is an empirical investigation of how music students define, evaluate, and rationalize entrepreneurship. Paper III is an exploratory, quantitative empirical investigation where music students and faculty rate the importance (as they relate to students´ careers) and acquisition of a battery of knowledge and skills. Paper IV is an empirical qualitative case study which investigates how music students explore and exercise personal agency in entrepreneurship education. The dissertation´s research findings indicate that most music students have a realistic idea of what their careers may be like if they pursue a livelihood in the music industry, and that the role of entrepreneurship education in higher music education may be seen to help them acquire the necessary entrepreneurial skills they perceive to be important for their careers. However, educators and educational institutions play a significant role in how entrepreneurship may be framed in the context of higher music education and how it may help them acquire such skills. This framing not only pertains to how entrepreneurship is defined and operationalized in the context of education, but also how such choices will affect the entrepreneurial learning of students and the pedagogical philosophy embraced by the teacher. Sammendrag av avhandlingen Denne avhandlingen belyser følgende forskningsspørsmål: Hvilken rolle har entreprenørskapsutdanning i musikkutdanningen, og hvordan kan den bidra til musikkstudenters utvikling av entreprenørielle ferdigheter? Siden 2005 har entreprenørskap gradvis blitt en større del av karriereforberedelsene for musikkstudenter som sikter mot musikkbransjen. Det er imidlertid lite forskning som har utforsket musikkstudentenes opplevelser av å bli entreprenører, og hvilken nytte de har av organiserte pedagogiske opplegg rundt entreprenørskap. Grunnleggende problemstillinger knyttet til studentperspektivet, studentenes læringsprosess, og hvordan disse kan påvirke praksis har forøvrig ikke blitt håndtert ennå. Disse problemstillingene belyses i denne avhandlingen gjennom fire uavhengige, publiserte forskningsartikler og en kappe. Paper I presenterer et konseptuelt rammeverk som integrerer og tolker entreprenøriell læring i kontekst av musikk- og kunstutdanning. Paper II er en empirisk utredning av hvordan musikkstudenter definerer, verdsetter, og resonnerer rundt entreprenørskap. Paper III er en kvantitativ empirisk studie hvor musikkstudenter og undervisere i Norsk høyere musikkutdanning vurderte karriererelevans og tilegnelse av diverse kunnskap og ferdigheter. Paper IV artikkelen er en kvalitativ empirisk studie som belyser spørsmålet: hvordan utforsker og utvikler studenter sin påvirkningskraft i entreprenørskapsutdanning? Oppsummert indikerer resultatene at de fleste musikkstudenter har en realistisk forståelse av hvordan karrieren i musikkbransjen kommer til å bli. Entreprenørskapsutdanning i høyere musikkutdanning kan hjelpe studentene med å tilegne seg de nødvendige ferdighetene som er viktige for å bli entreprenører. Lærere og utdanningsinstitusjoner spiller imidlertid en viktig rolle ved hvordan entreprenørskap defineres i høyere musikkutdanning, og hvordan studenter kan lære seg dette. Formuleringen handler ikke bare om hvordan entreprenørskap er definert og brukt i utdanningskonteksten, men også om hvordan disse beslutningene påvirker den entreprenørielle læringsprosessen for studenter, og den pedagogiske filosofien som er tatt i bruk.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2021:193
dc.titleEntrepreneurship Education in Higher Music Educationen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.description.localcodeFulltext is not availableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record