Show simple item record

dc.contributor.advisorBergsland, Andreas
dc.contributor.advisorEngum, Trond
dc.contributor.advisorBarrett, Natasha
dc.contributor.authorLacroix, Mathieu
dc.date.accessioned2022-01-31T12:39:35Z
dc.date.available2022-01-31T12:39:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-326-5197-9
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2975986
dc.description.abstractSummary Due to the live nature of mixed music, synchronization is a quintessential challenge. This thesis proposes to classify and discuss synchronization by introducing the concept of a synchronization strategy. This concept makes it possible to explore mixed music from both a poietic and aesthesic perspective, ranging from the compositional process to performance issues. By comparing and contrasting pieces from the repertoire, this thesis attempts to develop a theoretical and graphical framework further to discuss and analyze mixed music. Discussions on synchronization strategies, performance techniques, synchronization hierarchies and deviation tolerance give a clearer understanding of issues surrounding the temporal relationship between musicians and electronics. The complex relationship between composition and synchronization is discussed by using the concept of affordances. This thesis uses the paradigm of recherche-création to use art to further theoretical discussions. I worked as a RIM on several productions, which are described in the text to present in various perspectives issues of synchronization within the repertoire. Through this work, discussions of the effects of shifting synchronization strategies are broached. Three of my own compositions are also discussed further to show the links between synchronization and compositional processes. The thesis attempts to combine elements from theory, RIM practice and composer practice to have a holistic view on synchronization and its complex relationship with the music. Analysis of repertoire pieces and pieces I have performed give a more balanced view of the field. Additionally, I attempt to discuss differences in repertoire between soloistic, chamber music and orchestral music and how each repertoire has its own challenges within synchronization, pragmatism, performability and composition. Keywords: Mixed music, synchronization, compositional process, analysis, contemporary music, RIMen_US
dc.description.abstractSammendrag På grunn av mixed musics natur, er synkronisering hoved utfordringen. Denne avhandlingen prøver å klassifisere og diskutere synkronisering ved å introdusere synkroniseringsstrategier som konsept. Om vi diskutere kompositoriske prosesser og utøvende praksis, kan vi se på både poiesis- og aisthesis-konsepter. Ved å sammenligne ulike stykker fra repertoaret, prøver denne avhandlingen å utvikle et teoretisk og grafisk rammeverk til å kunne diskutere og analysere mixed music. Diskusjoner om synkroniseringsstragier, utøvelsesteknikker, synkroniseringshierarkier og avviktoleranse gir et tydeligere bilde av utfordringene rundt tidsforholdene mellom musikere og elektronikk. Dette komplekse forholdet mellom komposisjon og synkronisering diskuteres ved bruk av begrepet affordances. Avhandlingen bruker forskningsparadigmet recherche-création til å bruke kunst for å videreføre teoretiske diskusjoner. Jeg har jobbet som RIM i flere produksjoner som er beskrevet til å presentere ulike vinklinger av synkronisering i repertoaret. Temaet om hvordan ulike synkroniseringsstrategier kan påvirke utøvelse av et verk er grundig diskutert. Tre av mine egne komposisjoner er beskrevet for å vise tilknyttingen mellom synkronisering og den kompositoriske prosessen. Ved å kombinere teori i tillegg til praksis som både RIM og komponist, håper jeg at avhandlingen gir et helhetlig bilde av de komplekse forholdene i synkronisering. Avhandlingen inkluderer også sammenligninger mellom solistisk musikk, kammermusikk og orkestermusikk når det gjelder synkronisering. Nøkkelord: Mixed music, synkronisering, komposisjon, analyse, samtidsmusikk, RIMen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2022:3
dc.titleDeus Ex Machina: Synchronization Strategies in Mixed Musicen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record