Show simple item record

dc.contributor.authorReed, Nina Petersen
dc.date.accessioned2015-08-18T10:43:28Z
dc.date.available2015-08-18T10:43:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297356
dc.description.abstractDenne masterstudien er en kvalitativ undersøkelse basert på intervju med sju beboere fra fire ulike botiltak for personer med psykiske lidelser i Trondheim Kommune. Botiltakene i Trondheim Kommune har som hovedmålsetting å fremme økt selvstendighet og mestring, noe som er i tråd med politiske føringer for psykisk helsearbeid. Formålet med studien har vært å få innsyn i beboernes tanker og opplevelser om selvstendighet og mestring, både som begrep og målsettinger, og å få vite mer om hvordan de har opplevd prosessene rundt valg og tildeling av bolig. Spørsmål som dreier seg om selvstendighet, mestring og valgfrihet er relevante for sosialt arbeid fordi de berører tema som er sentrale for fagfeltet; endring, makt, maktfordeling og empowerment. Problemstillingen for studien har vært: Hvilke tanker har beboerne i botiltak om temaene selvstendighet og mestring, og hvilke opplevelser har de hatt når det gjelder boligvalg og boligtildeling i botiltak? Informantene forholdt seg til begrepet selvstendighet på ulike måter. Noen betraktet det å være selvstendig som det å være selvhjulpen og uavhengig, andre anså selvstendighet mer som selvbestemmelse og kontroll over eget liv. Mestring ble knyttet til det å ha kontroll og til det å gjennomføre selvvalgte, betydningsfulle aktiviteter. Alle informantene hadde behov for tjenester i ulik grad; selvstendighet som selvhjulpenhet eller uavhengighet var derfor en urealistisk målsetting. Noen av informantene hadde et ønske om å bli mer selvstendige på enkelte områder, mens andre ikke gav utrykk for å ha økt selvstendighet som målsetting i det hele tatt. Flere av informantene gav uttrykk for følelser av avmektighet og ambivalens når det gjaldt mestring og endringsmuligheter. Botiltakene og personalet der ble beskrevet med egenskaper som både kunne fremme og hemme økt selvstendighet. Informantene hadde ikke opplevd noen valgmuligheter når det gjaldt bolig, og flere av dem ønsket å flytte fra botiltaket. Noen av informantene fortalte om utfordrende sammensettinger av beboere i botiltaket sitt. Funnene drøftes blant annet i lys av teoretiske beskrivelser av begrepene selvstendighet og mestring, teori om behov, endringsprosesser, makt og avmakt, og tidligere forskning. På bakgrunn av funnene i studien ble jeg oppmerksom på to tema for videre refleksjon og diskusjon. Det første temaet handlet om hvordan begrepet selvstendighet kan brukes og defineres på bakgrunn av ideologiene normalisering og empowerment. Det andre temaet dreide seg om det å ha økt selvstendighet og mestring som felles politiske og faglige målsettinger i psykisk helsearbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom..." - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record