Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Christina Ferlisi
dc.contributor.authorNilsen, Christine Langmoen
dc.contributor.authorFratzke, Merete
dc.date.accessioned2015-07-16T08:10:30Z
dc.date.available2015-07-16T08:10:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293259
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Multippel sklerose rammer årlig 300-400 nordmenn. Det er en kronisk, irreversibel sykdom som rammer pasientenes psykiske og fysiske funksjon. Sykdommen rammer pasienter på ulike måter og forløpet er ofte usikkert. Hensikt: Finne ut om sykepleiere og annet helsepersonell, ved hjelp av undervisning og veiledning, kan bidra til mestring av sykdommens påvirkning for utføring av daglige aktiviteter for den nydiagnostiserte MS-pasienten. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Det er gjort strukturerte og ustrukturerte søk etter forskningsstudier som angår oppgavens tema. De hyppigst brukte søkeordene er ”multiple sclerosis”, ”activities of daily living”, ”coping”, ”self-efficacy” og ”patient education”. Resultat: Informasjonen skal være relevant og rettes mot hvert enkelt individ. Det skal avsettes nok tid og være i en setting uten forstyrrelser. Samtalen skal baseres på ærlighet og gi trygghet i en sårbar situasjon. Det skal vises respekt, høflighet og engasjement overfor pasientene. ADL-funksjonen er ikke påvirket i så stor grad de første ti årene med sykdom, men forverrer seg gradvis etter en tiårsperiode. Konklusjon: Informasjonens kvalitet og relevans som er rettet mot den enkelte pasient viser seg å være vesentlig for å kunne mestre sykdommens påvirkning av ADL-funksjonen. En rekke metoder og faktorer for å kunne motta informasjonen viser seg å være viktig for pasienten.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Multiple sclerosis affects annually 300-400 Norwegians. It is a chronic, irreversible disease that affects the patients psychological and physical functioning. The disease affects each patient different and the course of the disease is often uncertain. Aim: To determine whether nurses and other health care professionals can help the newly diagnosed patient with MS to cope with the disease’s influence on activities of daily living by patient education and guidance, in the form of information. Method: The thesis is a literature review. Systematic and unsystematic searches have been conducted in order to acquire research related to the thesis’ topic. Most common search words are ”multiple sclerosis”, ”activities of daily living”, ”coping”, ”self-efficacy” og ”patient education”. Results: The information has to be relevant and directed to each individual. Enough time and a setting without interruptions are needed. The conversation should be based on honesty and give the patient safety in a vulnerable situation. Health care professionals should treat patients with respect, courtesy and engagement. The functioning of ADL does not seem to be affected in a great way the first 10 years of the disease, but will gradually decrease after a period of 10 years. Conclusion: Relevant and high quality information tailored towards each patient seems to be of great importance to cope with the disease effect on ADL-functioning. It turns out that a number of methods and factors in order to be able to receive information is important for patients.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmultippel sklerosenb_NO
dc.subjectmestringsstrategiernb_NO
dc.titleLivet snudd på hodet: sykepleie til nydiagnostiserte MS-pasienternb_NO
dc.title.alternativeLife turned upside down: nursing to newly diagnosed patients with MSnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record