Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHaglund, Elisabeth
dc.date.accessioned2021-12-09T18:19:21Z
dc.date.available2021-12-09T18:19:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:92518905:38314959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833635
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan sykepleier kan forebygge ensomhet hos eldre enslige hjemmeboende og om ensomhet blant eldre hjemmeboende var så utbredt som først antatt. Metode: Metoden er basert på utvalgte inklusjon- og eksklusjonskriterier med varierende søk for å finne relevante forskningsartikler som baserer seg på ensomhet blant eldre enslige hjemmeboende, og forebygging mot ensomhet og faktorer som innvirker på ensomhetsopplevelse. Det er anvendt relevant teoretisk litteratur. Resultat: Resultatene av søkene som ble gjort er formulert i en oversiktlig artikkelmatrise. Resultatene baserte seg på funn av hvor eldre følte seg mer ensomme i noen situasjoner, hvorpå andre ikke opplevde ensomheten som et problem. Funnene dreide seg om individualitet hos de eldre og ulike faktorer som utgjorde kontrasten på ressurssterke og mindre ressurssterke eldre. Konklusjon: Konklusjonen var at det finnes mange forebyggende tiltak og mange hensyn å ivareta. Basert på innholdet i oppgaven bør tiltakene legges sammen med pasienten for å ivare ta å tilrettelegge for den enkelte eldre sine ressurser og ønske om forebygging eller motvirkning av ensomhet. Slik kan en sykepleier forebygge ensomhet hos enslige eldre hjemmeboende.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEr ensomheten misforstått?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record