Show simple item record

dc.contributor.advisorInger Lise Hansen
dc.contributor.author10004
dc.date.accessioned2021-12-09T18:19:17Z
dc.date.available2021-12-09T18:19:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:92518905:48451216
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833633
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Anorexia Nervosa (AN) er en alvorlig og kompleks sykdom som innebærer et tilsiktet vekttap som kan føre til både psykiske og somatiske komplikasjoner hos pasientene. Ved alvorlige tilfeller kan pasientene trenge sykehusbehandling for å behandle og beherske sykdommen. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan sykepleier på best mulig måte kan være en del av behandlingen av pasientene med AN. Metode: Systematisk litterturstudie av fag- og forskningsbasert kunnskap. Det er tatt utgangspunkt i syv forskningsartikler hvorav seks kvalitative studier og en reviewartikler som er lagt i en artikkelmatrise. I tillegg er faglitteratur, pensumlitteratur og egen praksiserfaring benyttet i oppgaven. Resultat: Resultatene viser viktigheten med god relasjon mellom sykepleier og pasienter med AN. God kommunikasjon kan være en faktor for å oppnå god relasjon. Videre kan dette føre til en opplevelse av tillit og trygghet hos pasienten. Relasjonen kan bli brukt i måltidsituasjon hvor sykepleiers evne til å veilede pasienten ut av anorektisk atferd. Funn viser videre at sykepleiers evne til å undervise kan gi økt mestring og forståelse av sykdommen hos både pasient og pårørende. Konklusjon: Litteraturstudien belyser hvordan sykepleier kan danne en relasjon til pasienten, og hvordan relasjonen kan brukes i behandlingen. Denne relasjonen er essensiell for pasientens opplevelse av behandlingen og setter sykepleier i posisjon til å kunne utøve god sykepleie, i form av å eliminere anorektisk atferd og veilede normal atferd. Nøkkelord: Relasjon, veiledning, måltidsituasjon, foreldre/pårørende, autonomi
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleie og anoreksi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record