Show simple item record

dc.contributor.advisorGrønning, Kjersti
dc.contributor.authorBarmoen, Jørgen
dc.date.accessioned2021-12-09T18:19:12Z
dc.date.available2021-12-09T18:19:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:92518905:6328496
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833632
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractInnledning: Fagartikkelen undersøker opplevd kompetansenivå hos sykepleiere på kommunale akutte døgnenheter i to kommuner i Trøndelag, sammenligner dette med tilsvarende resultater for andre yrkesgrupper og vurderer resultatene mot tilgjengelig forskning på feltet. Metode: Undersøkelsen ble utført med kvantitativ metode, datamaterialet ble samlet inn via elektronisk undersøkelse og analysert i Microsoft Excel. Resultat: Resultatene viser gjennomgående høy grad av selvrapportert kompetanse hos sykepleiere og noe lavere selvrapportert kompetanse hos andre yrkesgrupper. Resultatene viser også at det er en andel i begge grupper som gir uttrykk for ønske om mer opplæring for å kunne utføre arbeidet sitt bedre. Konklusjon: Studien viser at sykepleiere ved kommunale akutte døgnenheter i stor grad opplever å ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidet sitt. Blant andre yrkesgrupper er tallet noe lavere. Studien antyder at sykepleiere ved KAD enheter opplever stor grad av kompetanse, men også et behov for jevnlig faglig oppdatering. Denne studien støtter i hovedsak tidligere forskning på emnet, og antyder at det er rom for kompetanseheving både blant sykepleiere og blant andre yrkesgrupper som arbeider ved kommunale akutte døgnenheter.
dc.description.abstractContent: This study looks at self-reported level of competence for registered nurses at Municipal in-patient Acute Care (MipAC) units in two municipalities in Trøndelag, compares these results to equivalent numbers for other professions and looks at these results in comparison to prior research on the subject. Method: Quantitative method was used, the data was gathered through electronic survey and analysed using Microsoft Excel. Result: Nurses report high levels of competency, slightly higher than other professions in the same field. Both groups show some level of interest in further education. Conclusion: Nurses report high levels of competency, slightly higher than other professions in the same field. Both groups show some level of interest in further education. The study implies that there is room for further improvement in both groups, but more so among non-registered nurses.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOpplevd kompetansenivå hos sykepleiere ved kommunale akutte døgnenheter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record