Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Even Haug
dc.contributor.authorLakså, Sofie Holtan
dc.date.accessioned2021-12-08T18:19:16Z
dc.date.available2021-12-08T18:19:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85352649:85365343
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833465
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractVenture creation programs (VCP) er kategorisert som utdanningsprogrammer i entreprenørskap med et særlig høyt fokus på erfaringsbasert læring. VCP-studenter bruker utviklingen av ekte, reelle selskap eller organisasjoner som sine viktigste verktøy for læring, hvor de lærer entreprenørskap gjennom selv å praktisere entreprenørskap. Studentene bruker det de lærer i det akademiske programmet i utviklingen av selskapene sine, og vice versa. VCPer blir beskrevet som komplekse og intense utdanningsprogrammer. Resultater viser regional verdiskapning gjennom etablering av nye selskap, samtidig som studentene opplever økt lidenskap, selvtillit og toleranse for usikkerhet. Det er et begrenset antall VCPer i verden, og det er også gjort lite forskning knyttet til disse programmene. Spørsmål knyttet til hvilke elementer som burde være på plass for å sørge for programmenes suksess, er ubesvart. Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke elementer som anses som essensielle for å legge til rette for en vellykket utøvelse av en VCP. En fler-casestudie er gjort med programledere fra 17 forskjellige VCPer. Studien er den første av sitt slag på over seks år, og den andre noensinne. Funnene antyder at følgende elementer kan bidra til å legge til rette for en vellykket VCP: Tilgang på et fysisk lokale, mentorer, tidlig-fase finansiering, utvelgelsen av studenter, programlengden samt rollen og bakgrunnen til underviserne. Strategisk bruk av disse kan danne grunnlaget for en god VCP, hvor selskap og organisasjoner blir skapt og utviklet, og studenter lærer entreprenørskap. Studien tyder på at både viktigheten og effekten av disse elementene i en VCP bør undersøkes videre i fremtidig forskning. Resultatene er av interesse og betydning spesielt for dagens VCPer, som kan bruke disse elementene til å forsterke programmene slik de er i dag. Funnene er også av interesse for andre som vurderer å etablere en VCP, eller ønsker å integrere elementer fra VCPer i andre typer entreprenørskapsprogrammer for å øke effekten av disse.
dc.description.abstractThe venture creation program (VCP) is one of the most extreme kinds of action-based entrepreneurship education programs in higher education. In a VCP, students use the development of real-life ventures as their main learning vehicles, initially learning entrepreneurship by acting as true entrepreneurs themselves. VCP students apply what they learn in the academic courses towards the development of their ventures, and vice versa. VCPs are described as complex, intense and powerful programs, providing results not only economically through new venture creation, but also on the students’ side with increased self-efficacy, passion, confidence, and tolerance and perseverance for uncertainty and ambiguity. There is only a limited number of VCPs worldwide and there is little research done on these. While there is no doubt that VCPs do carry impact, the question of what elements exactly can be used to enable successful delivery of a VCP remains unanswered. There is limited knowledge around what elements can be used to facilitate entrepreneurial learning and leverage the delivery of the VCP, and thus contribute to the successful delivery of such a program. This study seeks to contribute to the VCP literature by identifying and shedding light on elements considered essential to enable the successful delivery of a VCP. A multiple-case study is carried out based on interviews with 17 VCP program leaders. The study is the first of its kind in over six years, and second ever. The results suggest that access to a physical space, mentorship, seed funding, student selection, program length, and the role and background of VCP faculty should receive more attention and be further explored in the VCP context by research. The study presents indications that strategic use of these elements may support and enable the successful delivery of a VCP. The study is of interest to both researchers and practitioners within the field of experiential entrepreneurship education. The findings carry implications for stakeholders in existing VCPs, who can use these elements to leverage the delivery of their programs. Furthermore, others who consider establishing a VCP and stakeholders at other entrepreneurship education programs may incorporate these elements to support and leverage the delivery of their current programs.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleWhat elements contribute to the success of a venture creation program?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record