Show simple item record

dc.contributor.advisorUhlen, Kjetil
dc.contributor.authorJacobsen, Oscar
dc.date.accessioned2021-12-03T18:19:44Z
dc.date.available2021-12-03T18:19:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79782013:46746411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832849
dc.description.abstractDet nordiske elektriske kraftsystemet er som alle andre kraftsystemer i konstant utvikling, med økende kompleksitet. Samtidig som systemets topologier og krav til driftsikkerhet er dynamiske og økende, er dagens metoder for modellering og analyse i åpne forskningsmodeller statiske, ofte overforenklede representatsjoner av både systemets topologier og drifter. Ved økt fokus på data nøyaktighet i dynamisk modellering, vedlikehold og analyse, muligjøres nøyaktige model-representasjoner av det komplekse nordiske kraftsystemets driftssituasjoner og endrende topologier. Målet med dette arbeider er å oppdage, tilgjengeligjøre og implementere faktiske dynamisk transparente data angående det nordiske kraftsystemets topologier og drifter for bruk i nøyaktig systemmodellering. Transparente kilder og data ble oppdaget gjennom restriktive søk siktet mot nøkkelaktører i drifting av det nordiske systemet, tilgjengeliggjort gjennom arbeidets utviklede applikasjoner, og implementert i en Python-basert modelleringsplatform for aktiv tilgang til de transparente dataene og programmeringsverktøy for bruk i modellering. Høy kvalitets, opprettholdte transparente datakilder finnes for bruk i både åpen modellering av det nordiske kraftsystemets drifter, og faktiske komplekse topologier. Gjennom platformer driftet av de nordiske systemoperatørene, ENTSO-E og statlige platformer, er det oppdaget transparent data, til dels noe skjult, som i dette arbeidet er tilgjengeligjort for modellering og aktiv model vedlikehold. Utviklede applikasjoner for dynamisk tilgang til de opprettholdte transparente datakildene og uthentinger av komplekse system-dataset er tilgjengeligjort i dette prosjektets digitale mappe. Ved å utnytte de utviklede applikasjonene og tilgangen til høykvalitets transparente data, er høykvalitets modellering og analyse bygget på de fundamentale systemdataene i det nordiske kraftnettet gjort mulig.
dc.description.abstractThe Nordic Electrical Power System, as any other power system, is becoming increasingly more complex. Simultaneously, as complex topology and requirements for safe operations is in focus, its modelling methods and validation of analysis results in open research models are static, often overly simplified representation on both the systems operational responses and topology. As the Nordic power system is dynamic, it’s topology and operational data is dynamic and always altering the systems representation and behaviour for analysis. Increased focus on data accuracy in dynamic modelling, maintenance and analysis, allows for real dynamic systems to be accurately modelled. The goal of this work is to discover, access and implement important dynamic transparent data on the Nordic power systems topology and operations into dynamic system modelling for accurate system representation and analysis. Transparency data was discovered through restrictive research focused on the key market participant within the Nordic, accessed though built applications, and implemented into a Python scientific platform, obtaining dynamic data access and active modelling. High value, maintained transparent data exist for use in both modelling of the Nordic operational behaviours, but also its present and complex topologies. Through platforms found on Transmission System Operators-, ENTSO-E- and country government sites, somewhat hidden transparent data has been discovered and in this work made accessible. Built applications providing dynamic access in Python to the transparent data sources and the large resulting dataset extracts from discovery and work is made open and available at this projects repository. Utilizing the built applications and high value transparent data, first principles high accuracy modelling and analysis of the Nordic Electrical Power System is made possible.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Nordic Transparency Model for Analysis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record