Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAsbjørnslett, Bjørn Egil
dc.contributor.authorGundersen, Ingvild Wergeland
dc.date.accessioned2021-11-10T18:19:20Z
dc.date.available2021-11-10T18:19:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78668897:52493678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828941
dc.description.abstractMålet med denne opgaven er å komme frem til design løsninger på et konseptuelt design nivå til et skip som skal benytte en ny type høstemetode for å høste Haneskjell. Dette er gjort med en systematisk tilnærming til ingeniør design. Ved å gjøre dette, er målet å oppnå innsikt i Haneskjellindustrien, og å komme frem til løsninsforslag for et eller flere konseptuelle design for et skip som kan bli brukt i Haneskjellindustrien. Metodikken som er brukt for å løse oppgaven er basert på Conceptual Design method av Pahl Beitz [1]. Denne metodikken utføres ved å identifisere de essensielle problemene gjennom abstraksjon, etablere funksjonsstrukturer, søke etter passende arbeidsprinsipper og kombinere disse til en arbeidsstruktur. Deretter blir løsningsvarianter dannet ved å sette kriterier til et design og bruke et bestemt sted. De endelige løsningsvarianten: 1 - Arbeidsstruktursett 1: LARS og SH plasseres gjennom en moonpool, Haneskjellene blir hentet fra SH under vann ved hjelp av en pumpe, og deretter prosessert helt til det bare er muskel igjen. Musklene blir deretter frosset og lagret i et fryserom og levert til havnen ved hjelp av teknisk utstyr. 2 - Arbeidsstruktursett 3: LARS og SH plasseres gjennom en moonpool, Haneskjellen blir hentet fra SH på fartøyet ved hjelp av teknisk utstyr, og deretter prosessert helt til det bare er muskel igjen. Musklene blir deretter frosset og lagret i et fryserom og levert til havn ved hjelp av teknisk utstyr. 3 - Arbeidsstruktursett 5: LARS og SH plasseres inne i en hangar, Haneskjellene blir hentet fra SH på fartøyet ved hjelp av teknisk utstyr, og deretter prosessert helt til det bare er muskel igjen. Musklene blir deretter frosset og lagret i et fryserom, og levert til havn ved hjelp av teknisk utstyr. Disse endelige løsningsvariantene oppfyller funksjonene og kriteriene som trengs for å utføre ønsket operasjon. For å bestemme utformingen og gjennomføre et detaljert design, må mer forskning gjøres. Det neste trinnet vil være ”embodiment” design.
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to come up with a conceptual design of a vessel using a new type of harvesting technology in the Arctic Scallop industry. This is done by a systematic approach to engineering design. By doing this gain insight in the Arctic Scallops indus- try, and firm up different solution alternatives of a conceptual design of a vessel for the industry. The methodology to answer this issue is based on the Conceptual Design method by Pahl and Beitz. This is done by identifying the essential problems through abstraction, es- tablishing function structures, searching for appropriate working principles and combining these into a working structure. Then solution variants is firmed up by setting criteria and using a specific location. The final solution variants: 1 - Working Structure Set 1: The LARS and SH is placed through a moonpool, the Arctic Scallops is retrieved from the SH subsea with the help of a pump, then processed all the way until muscle. The muscles is then frozen and stored in a freezer hold, and delivered to port with the help of technical equipment. 2 - Working Structure Set 3: The LARS and SH is placed through a moonpool, the Arctic Scallops is retrieved from the SH on the vessel with the help of technical equipment, then processed all the way until muscle. The muscles is then frozen and stored in a freezer hold, and delivered to port with the help of technical equipment. 3 - Working Structure Set 5: The LARS and SH is placed inside a hangar, the Arctic Scallops is retrieved from the SH on the vessel with the help of technical equipment, then processed all the way until muscle. The muscles is then frozen and stored in a freezer hold, and delivered to port with the help of technical equipment. These final solution variants fulfill the functions and criteria needed to perform the desired operation. In order to determine the layout and conducting a detailed design more research needs to be done. The next step would be the embodiment design.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign study of a vessel for the Arctic Scallop industry
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel