Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnussen, Trine Helen
dc.date.accessioned2015-04-27T13:33:27Z
dc.date.available2015-04-27T13:33:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282555
dc.description.abstractCluster C personlighetsforstyrrelser kjennetegnes av vansker i interpersonlige relasjoner, og er forbundet med høyt symptomtrykk og mye ubehag. Flere studier har vist at psykoterapi for cluster C personlighetsforstyrrelser har effekt, men det er mindre kjent hva dette skyldes. Tilknytningsteori brukes i denne studien som rammeverk for å se på én faktor som kan være av betydning for behandlingseffekt, nemlig tilknytningsstil. Unnvikende og ambivalent tilknytningsstil ble regnet ut på bakgrunn av ledd fra IIP-127. Utvalget består av 25 kvinner og 25 menn mellom 18 og 65 år, diagnostisert med én eller flere cluster C personlighetsforstyrrelser, samt ulike symptomlidelser. Halvparten gjennomgikk 40 timer med korttids dynamisk psykoterapi (STDP), og halvparten gjennomgikk 40 timer med kognitiv terapi (KT). Begge psykoterapiformene ble administrert som individualterapi. En uavhengig t-test viste ingen statistisk signifikant forskjell i tilknytningsstil mellom behandlingsgruppene, og utvalget ble derfor slått sammen. En paret t-test viste at det var statistisk signifikant reduksjon i både unnvikende og ambivalent tilknytningsstil i løpet av behandlingen (fra pre til post). Resultatene av trinnvise hierarkiske regresjonsanalyser viste at reduksjon i unnvikende og ambivalent tilknytningsstil i løpet av behandlingen førte til statistisk signifikant bedring, målt på selvrapportskjemaene SCL-90-R, MCMI-III, BAI og BDI. Ulike faktorer som kan være med å bidra til reduksjon i utrygg tilknytningsstil diskuteres, og implikasjoner av funnene drøftes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleReduksjon i utrygg tilknytningsstil predikerer behandlingsrespons hos personer med cluster C personlighetsforstyrrelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel