Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøren, Jannicke
dc.date.accessioned2015-04-14T14:18:58Z
dc.date.available2015-04-14T14:18:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281727
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser på hvordan erstatningsordninger i forh old til rovdyrtap på- virker samarb ei d og tapsforebyggin g i reindriften i Vest-Finnmark. Rovdyrtap et i reinb eiteområdet har vist seg å være hovedsaklig tap av dyr som uansett ville dø dd av sult, så kalt komp ensatorisk tap . Årsaken for dette er sagt å være en for stor reinb estanden i Vest-F innmark. Reintettheten red userer lavdekket på Finnmarksvidda og reduserer n æ- ringsgrunnlaget til reins dyrene. Ved å redusere reintettheten er det mulig å ig jen øke lavdekket og næringsgrunnlaget. Det brukes en bio økonomisk koalisjonsmo dell fra Johannesen og Skonhoft (2009) for å se hvordan samarb eidet og reinsdyrb es tan den blir påvirket av dagens ex-p ost erstatningsordning, for så å sammenligne tilpasningen med en alternativ risikobasert erstatningsordning. Analysen viste, som forventet, at ex-p ost erstatningen stimulerer til mindre samarb eid og økt reinflokker. Denne ordningen er d erf or ikke tapsforebyggend e i form av å redusere reinsdyrflokker. Sammenlignet med tre varianter av ex-ante erstatningen var det to alternativ som ga insentiv til høyere samarb eid enn ex-p ost erstatningen og derfor stimulerte til lavere reintall. Utfordringen ved å innføre en ny erstatningsordning i Norge er at både reindriftsnæ- ringen og rovviltforvaltningen må komme til enighet. En ny erstatningsordning må ha en rettferdig fordeling og klare å oppfylle målet om både full økonomisk erstatning og bærekraftig reindrift. Selv om to av alternativen e i denne analysen stimulerer til lavere reintall, er det en s tor sannsynlighet for at de ikke er g jennomførbare sid en fordelingen vil bli sett på som urettferdig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleErstatningsordninger for tap til rovdyr og internt samarbeid i reindriften - En bioøkonomisk analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel