Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDa Silva Torres, Ricardo
dc.contributor.advisorAspen, Dina Margrethe
dc.contributor.authorLongva, Bjørnar
dc.date.accessioned2021-10-07T17:23:51Z
dc.date.available2021-10-07T17:23:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83442852:46795181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788534
dc.description.abstractEn gangbar by er noe som er viktig for fremtidens velstand, helse og bærekraft. Det er gjort mye forskning i området, og flere byer har utviklet tiltak for å bli mer gangbare. Denne oppgaven introduserer utviklingen av et generisk rammeverk for vurdering av gangbarhet for å støtte planprosessen i byene. Rammeverket omfatter et grensesnittlag som støtter spesifisering av parametere og visualisering av resultater; moduler dedikert til beregning av gangbarhetsindikatorer og deres aggregering; og komponenter som har ansvaret for datainnsamling og kurering. Rammeverket ble brukt til å utvikle en applikasjon for å utføre vurdering av gangbarhet i Ålesund-regionen. En brukerstudie ble gjennomført med målbrukere involvert i planleggingsprosesser i Ålesund kommune. Oppnådde resultater viser at den utviklede applikasjonen er lovende for å støtte gangbarhetsanalyse, som tar hensyn til forskjellige kriterier kodet som indikatorer.
dc.description.abstractA walkable city is something that is important for the future wealth, health, and sustainability. A lot of research in the area has been done and several cities have been developing initiatives towards becoming more walkable. This thesis introduces the development of a generic framework for walkability assessment to support the planning process in cities. The framework encompasses an interface layer that supports the specification of parameters and visualization of results; modules dedicated to the computation of walkability indicators and their aggregation; and components in charge of data acquisition and curation. The framework was used to develop an application to perform the assessment of walkability in the Ålesund region. A user study was conducted with target users involved with planning processes in the Ålesund Municipality. Obtained results demonstrate that the developed application is promising for supporting walkability analysis, which takes into account different criteria encoded as indicators.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital Twin for Walkability Assessment in City Planning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel