Show simple item record

dc.contributor.advisorNydal, Ole Jørgen
dc.contributor.advisorSuarez, Abraham Alejandro Parra
dc.contributor.authorGeiran, Martin Systad
dc.date.accessioned2021-10-03T16:21:59Z
dc.date.available2021-10-03T16:21:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80191885:25515857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787174
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet har vært å teste et varmelagringssystem kombinert med en stekeplate, som skal brukes til matlaging. Systemet skal varmes med overflødig energi, eller fornybare energikilder på steder uten tilgang til et strømnett. Energien i systemet lagres i termisk olje, og faseendringsmaterialer slik at systemet kan ha en høy nær konstant temperatur under bruk. Varme fra lageret transporteres til stekeplaten gjennom en termosyfon. Det er ingen beveglige deler i systemet, of varmefordelingen skjer gjennom konveksjons- og tyngdekrefter. Systemet har gjennom tester, blitt varmet opp med strøm fra strømnettet og solcellepaneler. Resultater fra disse testene vil gi en indikasjon på oppvarmingstid, og lagringskapasiteten til systemet. Numeriske simuleringer fra prosjekarbeid utført høsten 2020, brukes til å sammenligne resultater fra eksperimentelle data. Systemet, har gjennom tester vist seg å fungere som ønsket, og viser potensiale for å bli brukt til vamrelagring i steder uten tilgang til et strømnett. Videre testing burde fokusere på å bedre isolasjon av systemet, å teste over lengre perioder slik som systemet er tiltenkt å brukes. Modifiserte deler, burde også bli testet for å se effekten av disse.
dc.description.abstractThe object of this project, has been to test a heat storage system combined with a cooking plate, to be used for food preparation. The system is intended to be heated with excess energy or renewable energy sources in off grid locations. The energy in the system is stored in thermal oil, and phase change materials to provide a high near constant temperature output from the system. Heat from the storage is transported to the fryer through a thermosyphon. The system does not have any moving parts, relying only on convective and gravity forces. The system has been heated using power grid, and solar cells to get an indication of the heating time and storing capabilities of the system. Previous numerical simulations from project work carried out in the fall of 2020, are used to compare results from experimental data. The system has proved to work as intended and shows potential to be used as a heat storage in off grid locations. Further testing should focus on better insulation, testing over longer periods of time, like the system is intended for. Modified parts should also be tested to see how well they affect the system.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExperiments with a latent heat storage for frying
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record