Show simple item record

dc.contributor.authorLassesen, Silje Ballo
dc.date.accessioned2015-03-06T15:41:39Z
dc.date.available2015-03-06T15:41:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278654
dc.description.abstractSom tittelen på oppgaven ”Bedre samspill nå enn før?” tilsier så er det ønskelig å se på om det i dagens bygg- og anleggsprosjekter gjøres noen grep som bidrar til økt samspill mellom aktørene i et byggeprosjekt. Dette er begrenset til å i hovedsak se på incentivene som ligger i kontraktene mellom byggherre og entreprenør og mellom sistnevnte og hans kontraktsmedhjelpere. Følgende problemstilling ligger til grunn i oppgaven: 1. Hvilke incentiver ligger i samspillsmodellen? a. Hvilke incentiver ligger i kontrakten mellom byggherre og entreprenør? b. Hvilke incentiver ligger i kontraktene mellom entreprenør og underentreprenører? 2. Hva gjøres ellers for å sikre bedre samspill? Det er gjennomført en litteraturstudie av tidligere forskning innenfor temaet samspill, der bakgrunnen for etablering av samspillsmodeller i stor grad grunner i byggebransjens tradisjonsbundne kultur og manglene fornyelse. Flere av kildene peker i stor grad på lav produktivitet og effektivitet i bygg- og anleggsbransjen og samspill blir foreslått som et tiltak for å bedre dette forholdet. Ulike samspillsmodeller er studert, og det er sett på hvilke teoretiske incentiver som kan ligge i disse. Videre er det gjort en casestudie i prosjektet ”EGE 2010” som er Oslo kommune Energigjenvinningsetatens (EGEs) nybyggingsprogram for oppføring av nye anlegg i tilknytning til eksisterende energigjenvinningsanlegg på Brobekk og Klemetsrud i perioden 2007– 2011. I forbindelse med casestudiet er det innledningsvis gjennomført noen uformelle samtaler med sentrale personer i prosjektet og det er gjort dokumentstudier av blant annet styringsdokumenter og kontraktsdokumenter. Videre ble det sendt ut en åpen enquête, et spørreskjema, til en stor andel av prosjektets deltakere, og det ble avslutningsvis gjennomført et gruppeintervju med noen av de sentrale representantene fra byggherresiden. Resultatene fra undersøkelsen viste at incitamentsmodeller i stor grad langt på vei etablert, men at disse må utvikles videre. Spesielt anbefales det å legge ned ressurser i å utvikle gode incitamentsmodeller for tidligfasen i prosjektet. For gjennomføringsfasen benyttes i stor grad incentiver etter målprismodeller, men her er tidspunkt for inngåelse av målpris avgjørende i forhold til hvilken styrke incentivene vil ha.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBedre samspill nå enn før?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record