Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Marianne
dc.contributor.authorUllaland, Kristin
dc.date.accessioned2021-09-28T18:49:32Z
dc.date.available2021-09-28T18:49:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77809456:16574324
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785831
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker hva som øker sannsynligheten for at unge utsatt for vold i hjemmet forteller om det til noen. Den har et overordnet fokus på forskjeller mellom gutter og jenter, da får å få et mer nyansert bilde av hva som er av verdi for de ulike gruppene. Med utgangspunkt i Lazarus og Folkmans stressteori (1984) har faktorer i ungdommers sosiale nettverk og personlige egenskaper som mestringstro blitt undersøkt om dets betydning for om ungdommer sier ifra til noen. Analysene viser at det er en større andel gutter som rapporterer om å bli utsatt for vold i hjemmet enn jenter. Videre er det færre gutter enn jenter som sier ifra om det til noen. Studien viser at det å ha betydningsfulle vennerelasjoner øker sannsynligheten for at jenter sier ifra til noen. For gutter øker sannsynligheten for å si ifra til noen dersom de opplever at de har sosial støtte fra andre voksne. Derimot minker sannsynligheten for at gutter sier ifra dersom de har mestringstro. Analysene i studien er basert på tverrsnittsdata fra Ungdata-undersøkelsen. Dataene som benyttes er nasjonalt representativt av norske ungdommer utsatt for vold i hjemmet, på ungdomsskoler i Norge i årene 2017 til 2019, N=1244.
dc.description.abstractThis article investigates which factors that increase the likelihood of adolescents disclosure of child maltreatment. It has an overall focus on gender differences, this to get a more nuanced picture of what influences the different groups. Based on Lazarus and Folkmans stress theory (1984), factors in young people’s social networks and personal characteristics such as self-efficacy, have been investigated to examine their significance for whether young people disclosure or not. The analysis shows that a larger proportion of boys report being exposed to child maltreatment than girls. Furthermore, there are fewer boys than girls who tell someone about it. This study shows that having significant friendships increases the likelihood of girls’ disclosure. For boys, the likelihood of telling someone increases if they have social support from other adults. However, the probability of boys telling someone decreases if they have great self-efficacy. They analysis in this study are based on cross-sectional data from the Ungdata survey. The data used are nationally representative of Norwegian adolescents exposed to child maltreatment, in upper secondary schools in Norway, in the years 2017 to 2019, N=1244.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUngdommers rapportering av vold i hjemmet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel