Show simple item record

dc.contributor.advisorTurid Midjo
dc.contributor.authorMarit Thorseth Grevskott
dc.date.accessioned2021-09-28T18:49:19Z
dc.date.available2021-09-28T18:49:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:34495456
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785822
dc.description.abstractBarnevernet har et viktig ansvar om å ivareta barns oppvekst- og levevilkår. Barn er en sårbar gruppe som blir sterkt påvirket av omgivelsene. Dette er noe av grunnen til at å arbeide med barnets nettverk kan spille en viktig rolle i barnevernsarbeidet. Barnevernsarbeid har gått fra en individorientert tilnærming til å forstå barn som en del av et system. Det er en sterk tro på at det ligger ressurser i nettverket til barnet blant barnevernsarbeidere, men det oppleves ikke like enkelt å benytte seg av det i praksis. Forskning viser mange muligheter og positive resultater fra nettverksarbeid, men det viser også at nettverksorienterte tilnærminger er vanskelige å implementere som en reell praksis i barnevernet. I denne oppgaven går jeg i dybden på hvilke muligheter og begrensninger som finnes ved dagens nettverksarbeid. Jeg trekker også inn to nettverksorienterte metoder, familieråd og nettverksmøter, for å konkretisere og eksemplifisere nettverksarbeid i barnevernet. Det er viktig med en implementering fra ledelse- og systemnivå for en reell praksis av nettverksarbeid i barnevernet.
dc.description.abstractChild welfare services have an important responsibility when it comes to children’s living conditions. Children are a vulnerable group, which is easily affected by their surroundings. This is why it´s very important to include the child’s network in the child welfare work. The child welfare work has had a change from an individual vision on their work, to a bigger understanding of the importance of seeing the children as a part of a system. Child welfare workers strongly believe in the resources that lie in the children´s network, but find it challenging to take advantage of this in their work. Research can tell us that there are many opportunities by including children’s network, but it can also tell us how challenging it is to implement this to the actual work. In this task I will look deeper into the opportunities and challenges by using networking I child welfare. I will look into two different network-oriented methods, called familieråd and nettverksmøter, to make it more concreate and to exemplify networking in the child welfare work. It is important that the implementation of networking comes from the system and the management, to make it an actual practice in the child welfare work.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNettverksarbeid i barnevernet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record