Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBell, David
dc.contributor.authorMoradi, Yama
dc.date.accessioned2021-09-28T18:48:54Z
dc.date.available2021-09-28T18:48:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:22211199
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785810
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om tvangsekteskap. Oppgaven retter oppmerksomheten mot de psykiske problemer som en får i følge av tvangsekteskap. Sentrale begreper som er diskutert i oppgaven er følgende; tvangsekteskap, vold i nære relasjoner, psykisk helse, makt og avmakt. Oppgaven inneholder både vitenskapelige artikler, forsknings rapporter, og tall som skal svare på problemstillingen- Hvordan påvirker tvangsekteskap de utsatte innvandreres psykiske helse? Helt på slutten nevnes offentlige, og frivillige instanser som jobber med hjelp og forebyggende tiltak mot tvangsekteskap, og forslag til forebyggende tiltak rettet mot aktuelle grupper. I avslutnings delen finnes en kort beskrivelse om hvordan oppgaven er bygget opp for å finne svar på problemstillingen.
dc.description.abstractThis thesis takes on a subject of forced marriage. The thesis is angled towards psychological mentalproblems that appear due to forced marriage. Key terms debated in this assignment are: forced marriage, close relations violence, mental health issues, power and powerlessness. This thesis contains scientific articles, research reports, and numbers answering the matter of - «How does forced marriage effect the mental health of immigrants involved? Finally, this paper touches upon organizations working on prevention of forced marriage angled toward groups prawn to it, and helping people already in such a marriage. In the closing part of the thesis there is a short description of how the thesis was structured to find answers to the issue of forced marriage
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBacheloroppgave i sosialt arbeid vår 2021
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel