Show simple item record

dc.contributor.advisorMidjo, Turid
dc.contributor.authorSørhus, Emilie
dc.date.accessioned2021-09-28T18:48:23Z
dc.date.available2021-09-28T18:48:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:34481350
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785784
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMange voldsutsatte barn venter mange år før de for første gang forteller noen om mishandlingen de opplevde i barndommen. Mange går også tause livet ut. De siste årene har vold, overgrep og mishandling av barn fått større oppmerksomhet og blir i dag sett på som et alvorlig folkehelseproblem. Å bli utsatt for mishandling som barn kan gi alvorlige og inngripende skader og traumer. Det er derfor et viktig sosialt arbeid å avdekke mishandlingen. I denne oppgaven utforsker jeg hvilke utfordringer som kan være knyttet til det å avdekke mishandling av barn. Dette med fokus på når barnet forteller om sine opplevelser til en voksen i barnets dagligliv. Gjennom en systematisk søkeprosess har jeg samlet et strategisk utvalg av relevant litteratur og data for oppgaven. Jeg drøfter hva som hindrer barnet i å fortelle og hva som hindrer voksne som møter barnet i å oppdage at barnet er utsatt. Sterke mekanismer som frykt, manglende forståelse av situasjonen og følelser av skyld og skam kan hindre barn i å fortelle. Voksne potensielle hjelpere er også preget av sterke mekanismer som kan hindre dem i både å få øye på det utsatte barnet og å tørre å spørre barnet hva som er vanskelig. Sammen kan disse mekanismene forsterke hverandre i et dynamisk samspill mellom barnet og den voksne, hvilket gjør avdekking av mishandling ytterligere utfordrende. Voksne står likevel i en maktposisjon til å kunne påvirke dynamikken mellom dem og barnet og bidra til å gi barnet dets rett til å være barn.
dc.description.abstractMany survivors of child abuse wait for a long time before they disclose the abuse to someone, and many even never disclose. In recent years child abuse and mistreatment have received greater attention, and is today seen as a severe public health issue. Being abused as a child can cause severe injuries and trauma. Uncovering child abuse is therefore important social work. In this paper I discover challenges with uncovering child abuse. My focus lays on the situation when the child discloses the abuse to an adult in the child’s daily life. Trough a systematic search process I have collected a strategic selection of relevant literature and data. I discuss what prevents the child from telling and what prevents adults from discovering. Mechanisms such as fear, perception of the situation and feelings of guilt and shame can prevent children from disclosure. Mechanisms among adults can also prevent them from observing and asking the child that raises concern. By the power of the interaction between the child and the adult, these mechanisms can reinforce and become a vicious cycle that makes the disclosure even more challenging. However, adults are in a position of influence to improve the interaction and give the child its right to be a child.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFØR JEG FORTELLER ELLER NOEN SPØR
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record