Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGarvik, Marianne
dc.contributor.authorAbistano Lie, Mona
dc.date.accessioned2021-09-28T18:47:53Z
dc.date.available2021-09-28T18:47:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:35580983
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785763
dc.description.abstractMennesket er sosiale vesen med et grunnleggende sosialt behov for kjærlighet og tilhørighet. Etter at samfunnet stengte ned og innførte tiltak som nærkontakter, karantene og 1-metersregelen, som følge av koronapandemien, har flere følt på et voksende behov for andre mennesker. Et resultat av tiltakene ser man fra flere undersøkelser under pandemien, som viser blant annet en betraktelig økning i ensomme studenter. Ensomhet er en subjektiv følelse som kommer av at man lengter etter andre mennesker eller at man opplever mangel på genuine og innholdsrike relasjoner i livet sitt. Ensomhet blir ofte anerkjent som et folkehelseproblem og assosieres med å øke risikoen for psykiske og fysiske plager. I denne oppgaven har jeg undersøkt og drøftet hvordan økt ensomhet blant studenter kan påvirke studenters livskvalitet. Ettersom livskvalitet er et begrep som rommer ulike områder ved studenters liv, vil jeg nevne blant annet studenters psykiske og fysiske helse, relasjoner og akademiske prestasjoner. I tillegg skal jeg drøfte hvordan samfunnet kan få konsekvenser for økningen av ensomme studenter, og hvordan arbeidsmarkedet blir berørt av dagens situasjon. Teksten har som formål å svare på problemstillingen; hvilke konsekvenser kan økt ensomhet blant studenter i Norge, som følge av covid-19, ha for studenters livskvalitet?
dc.description.abstractHumans are social beings with a basic need for love and belonging. After our society were in a lockdown and introduced measures such as cohort, quarantine and the 1-meter rule, due to the Covid-19 pandemic, people have felt a growing need for other people. Results from several studies during the pandemic, show a considerable increase in lonely students after the infection control measures. Loneliness is a subjective feeling that comes from longing for other people or experiencing a lack of genuine and meaningful relationships in your life. Loneliness is often recognized as a public health problem and is associated with increasing the risk of mental and physical issues. In this thesis, I have investigated and discussed how increased loneliness among students can affect students’ quality of life. Quality of life is a term that encompasses different areas of students’ lives, I will therefore mention students’ mental and physical health, relationships and academic achievements, among other things. In addition, I will discuss how society can be affected by the increase in lonely students, and how the labor market is affected by the current situation. The thesis aims to answer the research question; what consequences can increased loneliness among students in Norway, as a result of covid-19, have for students’ quality of life?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIkke alene om å være ensom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel