Show simple item record

dc.contributor.advisorJuberg, Anne
dc.contributor.authorJønland, Kristin
dc.date.accessioned2021-09-28T18:45:00Z
dc.date.available2021-09-28T18:45:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56776074:22308579
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785659
dc.description.abstractTverrfaglig samarbeid har fått økt oppmerksomhet i det offentlige etter samhandlingsreformen kom i 2009. Målet er at tverrfaglig samarbeid skal skape helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med behov for langvarig og sammensatt hjelp. Rusavhengige er en kompleks brukergruppe med komplekse utfordringer. Mange har behov for langvarig hjelp av god kvalitet fra flere tjenester på tvers av sektorer og nivåer, og gjerne samtidig. Problemstillingen for oppgaven er derfor «Hvilke faktorer påvirker kvaliteten på tverrfaglig samarbeid rundt rusavhengige?». Metoden bak oppgaven er litteraturstudie. Jeg har derfor systematisert eksisterende kunnskap knyttet til temaet ved å søke i relevante databaser etter vitenskapelige artikler som videre har blitt vurdert og sammenfattet. Gjennom oppgaven konkluderes det med at det finnes en rekke påvirkningsfaktorer og potensielle utfordringer for kvaliteten på tverrfaglig samarbeid rundt rusavhengige. Her vises det til alt fra organisatoriske rammer, metoder og kunnskap, til holdninger, målsetninger, tillit og grad av refleksjon. Samtidig vises det til resultater på at individuell plan og brukermedvirkning kan være gode virkemidler. Avslutningsvis konkluderes det med at tverrfaglig samarbeid av god kvalitet krever både kompetanse og erfaringer med samhandling fra profesjonsutøvernes side. Videre er høy grad av bevissthet om egen kompetanse som profesjonsutøver, men samtidig også god kunnskap om hverandres kompetanse viktige forutsetninger. Til slutt trekkes det også frem at tverrfaglig samarbeid av god kvalitet kan ha god effekt på rusavhengighet og de komplekse utfordringene mange rusavhengige står overfor.
dc.description.abstractInterdisciplinary cooperation has been given an increasing amount of attention after Samhandlingsreformen in 2009. The goal is to create comprehensive and coordinated services for the clients in need of complex and long-term treatments. People suffering from substance use disorder are part of a complex group facing complex challenges. Many of them are in need of high-quality, long-term treatment across different sectors and levels, often combined at the same time. The research question of this thesis is therefore «Which factors affects the quality of interdisciplinary cooperation concerning people with substance use disorder?». The method used is literature study. I have systemised data related to the topic by searching through relevant data bases, assessing and summarising academic articles. The thesis concludes that there are many factors which affects the cooperation, as well as many potential challenges to the quality of it. Structural frames, methods, knowledge, attitudes, goals, trust and reflection are key words. Individual plans and the involvement of the clients themselves are also important factors. High-level interdisciplinary cooperation demands a high degree of professional competence, as well as experiences from the field. Awareness of both your own and other’s competence is important. Qualified, interdisciplinary cooperation can have a steady impact on the clients with substance use disorder and meet the complex challenges they face.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer påvirker kvaliteten på tverrfaglig samarbeid rundt rusavhengige?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record