Show simple item record

dc.contributor.advisorGeitnes, Kirsti
dc.contributor.authorTverfjell, Siri Anne
dc.date.accessioned2021-09-28T18:43:41Z
dc.date.available2021-09-28T18:43:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56776074:22064467
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785622
dc.description.abstractStudier viser at kvinner i en årrekke, har hatt dårligere soningsforhold enn menn. Kvinner er i mindretall og fengslene og tilbudene er i hovedsak bygget for menn. Tradisjonelle kjønnsperspektiver viser at kjønn har betydning for at kvinnene fremdeles forskjellsbehandles, blant annet når det kommer til forventninger om mors- og husmorrollen og seksuell anstendighet. Kriminalitet og rusmiddelbruk tilhører den maskuline sfæren og slik blir kvinner i fengsel avvikende feminiteter. Denne oppgaven viser at det oppstår kjønnsforskjeller på en rekke områder. Flere undersøkelser viser at kvinnene har et dårligere tilbud når det kommer til arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter. Kvinnene får for eksempel ikke ta del i rusmestringstilbud på lik linje som menn, til tross for at de fleste kvinnene i fengsel har rusmiddelproblematikk. Forskning viser at kvinnene har større utfordringer knyttet til psykisk helse og opplevde traumer som for eksempel overgrep eller mishandling i oppveksten. Kvinnene er også mer utsatt for urettmessig isolering, blant annet på grunn av bemanningsproblemer eller for å beskytte dem fra mannlige innsatte. I oppgaven drøfter jeg disse temaene i lys av empowerment, normalitetsprinsippet og forbedringspotensialer i fremtidens kriminalomsorg. Oppgavens problemstilling er: På hvilke måter oppstår kjønnsforskjeller i fengsel?
dc.description.abstractStudies show that, for years women have had inferior prison conditions than men. There is a low number of women in prison compared to men and the prisons are organised in accordance with the needs of male inmates. Traditional gender theory shows that gender is one of the reasons that women are still discriminated against, for example when it comes to expectations of motherhood or the role of housewife and sexual decency. Crime and drug abuse are seen as more common amongst the masculine gender, thus women in prison are seen as feminine deviants. This bachelor thesis shows that gender differences occur in several areas. Multiple reports show that the women have less opportunities with regards to employment, education and recreational activities. For example, the women do not have the chance to partake in programs for control of drug dependence at the same rate as men, despite that the majority of incarcerated women are victims of drug abuse. Research shows that women have greater challenges concerning mental health and experienced trauma, like sexual assaults and experienced child abuse. Women are also more regularly the victims of unjust isolation, due to such things as a shortage of staff or simply to be protected from men. This bachelor thesis discusses these topics in light of empowerment, the normality principle and improvement in future of the Correctional Services. The topic question of the thesis is: How do gender differences occur in prison?
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKjønnsforskjeller i fengsel
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record