Show simple item record

dc.contributor.advisorCarstensen, Tove
dc.contributor.authorFjeldstad, Camilla
dc.contributor.authorIsbrekken, Lone
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:58Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82578383:84891960
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783229
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunnsinformasjon: Personer med psykiske lidelser kan være preget av lite følelse av mestring i hverdagen. Hensikten med denne studien er å se nærmere på hvordan aktiviteter på gård, som blant annet gårdsarbeid og arbeid med dyr, kan bidra til hverdagsmestring. Vi har valgt å bruke teori fra ergoterapi og samfunnsaktualitet for å reflektere rundt problemstillingen og temaet i oppgaven. Metode: Litteraturstudien er strukturert etter IMRoD-modellen. Scoping review og de 5 stegene som inngår her blir benyttet som inspirasjon. Vi legger frem søkestrategi og datainnsamling samt inklusjon og eksklusjonskriterier. Vi har benyttet oss av en innholdsanalyse for å analysere funnene. Funnene blir kategorisert i hovedtema og undertema. PICO ble benyttet som søkestrategi for å kunne utføre litteratursøk. Resultat: Resultater baserer seg på fem vitenskapelige artikler, og funn er delt inn hovedtema og undertema. Hovedtema: aktiviteter i gårdsomgivelser, hverdagsmestring og tilhørighet. Undertema: arbeidet med dyr, rutiner, ansvar, ferdigheter, sosial støtte og bondens betydning. Avslutning: Aktiviteter på gård har vist seg å ha flere fordeler knyttet til mestring i hverdagen. Gården som omgivelse, aktivitetene og arbeidet som utføres er meningsfulle for personer med psykiske lidelser. Bondens betydning og dyrene har en stor rolle for følelsen av meningsfullhet og tilhørighet. Nøkkelord: psykiske lidelser, aktiviteter på gård, hverdagsmestring, doing, being, becoming, belonging.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHverdagsmestring og aktiviteter på gård
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record