Show simple item record

dc.contributor.advisorEik-Nes, Trine Tetlie.
dc.contributor.authorEvensen, Solveig.
dc.contributor.authorHaukedal, Fanny Ween.
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:54Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82578383:84891999
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783227
dc.description.abstractPsykisk helse er svært utbredt i samfunnet og utgjør et av nåtidenes store folkehelseproblem. Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene i Norge. Behandling for mennesker med depresjonssymptomer er vanligvis samtaleterapi og antidepressive legemidler. Det er interessant å se på hvordan aktivitet ute i friluft kan påvirke denne gruppen. Friluft har vist seg å ha flere positive innvirkninger på psykisk helse og det finnes et bredt utvalg aktiviteter å bedrive i omgivelser utendørs. Aktivitet fremmer helse og er et veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling. Funnene viser at aktivitet som blir utført i friluft har en positiv påvirkning på depresjonssymptomer.
dc.description.abstractMental health is very widespread in society and constitutes one of today's store public health problem. Depression is one of the most common mental illnesses in Norway. Treatment for people with depressive symptoms is usually talk therapy and antidepressant drugs. It is interesting to look at how outdoor activity can affect this group. Outdoor areas has been shown to have several positive effects on mental health and there are and widely selected activities to conduct in outdoor environments. Activity promotes health and is a well-documented tool in prevention and treatment. The results presents that activity performed in the outdoor areas has a positive effect on depressive symptoms.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAktivitet i friluft og sammenheger med depresjonssymptomer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record