Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Vegard Moe
dc.contributor.advisorFimland, Marius Steiro
dc.contributor.authorBårtvedt, Ingrid Tveisme
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:49Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82525395:8668975
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783224
dc.description.abstractBakgrunn: CrossFit er en type høyintensiv funksjonell trening som har spredd seg verden over som både en rekreasjons- og konkurransesport. CrossFit kombinerer elementer fra aerob utholdenhetstrening og styrketrening ved å utføre funksjonelle flerleddsbevegelser med sikte på å øke arbeidskapasitet i ti fysiologiske egenskaper, deriblant maksimal og eksplosiv styrke. Tidligere forskning har hovedsakelig fokusert på forskjellene mellom CrossFit og konvensjonell styrketrening. Forskningen som sammenligner effekten av CrossFit med konvensjonelle treningsmetoder som kombinerer styrke- og utholdenhetstrening er imidlertid mangelfull. Formål: Hovedmålet med denne studien var å sammenligne effekten av CrossFit versus kombinert konvensjonell styrke- og utholdenhetstrening på maksimal og eksplosiv styrke. Et sekundært mål var å sammenligne effekten på kroppssammensetning. Metode: Tjueni friske menn og kvinner ble tilfeldig plassert i en CrossFit-gruppe (n=17) og en konvensjonell gruppe (n=12) for åtte ukers trening. Maksimal styrke i underkropp og overkropp (1RM 90° knebøy og 1RM benkpress), eksplosiv styrke i overkropp og underkropp (medisinballkast og stille lengdehopp), samt kroppssammensetning (kroppsvekt, muskelmasse og fettprosent) ble testet ved oppstart og etter åtte ukers trening. Resultat: Konvensjonell trening forbedret seg 19,8 kg mer i 1RM 90° knebøy sammenlignet med CrossFit (p = 0,006, CI 95%: 6,5 til 33,1) og 4,8 kg mer i 1RM benkpress (p = 0,02, CI 95%: 1,93 til 7,74). Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i medisinballkast (p = 0,350, CI 95%: -9 til 26), stille lengdehopp (p = 0,550, CI 95%: -10 til 5), kroppsvekt (p = 0,673, CI 95%: -1,3 til 0,8), muskelmasse (p= 0,401, CI 95%: -0,9 til 0,5) eller fettprosent (p = 0,461, 95% CI: -0,7 til 1,5). Konklusjon: Denne typen konvensjonell trening økte maksimal styrke i underkropp og overkropp mer effektivt sammenlignet med denne typen CrossFit blant friske 18-30 år gamle menn og kvinner. Ingen signifikante forskjeller mellom gruppene ble funnet i eksplosivitet. Begge gruppene ledet til forbedret kroppssammensetning.
dc.description.abstractBackground: CrossFit is a type of high intensity functional training that has spread across the world as both a recreational and competitive sport. By combining aerobic endurance training and resistance training elements in functional multi-joint movements CrossFit aims to increase work capacity in ten physiological characteristics, including maximal and explosive strength. Previous research comparing the effects of CrossFit on maximal and explosive strength have mainly focused on the differences compared to resistance training alone. However, research comparing CrossFit to more conventional training methods combining resistance- and endurance training is sparse. Aim: The primary aim was to compare the effects of CrossFit versus conventional resistance and endurance training in a concurrent training format on maximal and explosive strength. A secondary aim was to compare the effects on body composition. Methods: Twenty-nine healthy men and women were randomly assigned to eight weeks of CrossFit (n=17) or conventional resistance and endurance training (n=12). Maximal lower body and upper body strength (1RM 90° squat and bench press), upper body and lower body explosive strength (medicine ball toss and long jump), and body composition (body weight, muscle mass and fat percentage) were assessed at baseline and after the eight-week exercise period. Results: Conventional training improved 19.8 kg more compared to CrossFit in the 1RM squat (p = 0.006, 95% CI: 6.5 to 33.1) and 4.8 kg more in the 1RM bench press (p = 0.02, CI 95%: 1.93 to 7.74). There were no significant differences between the groups in the medicine ball toss (p= 0.350, CI 95%: -9 to 26), the long jump (p = 0.550, CI 95%: -10 to 5), body weight (p = 0.673, CI 95%: -1.3 to 0.8), muscle mass (p = 0.401, CI 95%: -0.9 to 0.5) or fat percentage (p = 0.461, 95% CI: -0.7 to 1.5). Conclusion: The conventional training performed in the present study was significantly more effective in improving maximal upper body and lower body strength compared to the CrossFit performed in this group of healthy 18-to-30-year-old men and women. No differences were found between the groups in explosive strength. Both exercise regimens induced similar positive improvements in body composition.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Effect of CrossFit versus Conventional Training on Maximal and Explosive Strength: A Randomized Controlled Trial
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record