Show simple item record

dc.contributor.advisorLudvigsen, Tonje Pedersen
dc.contributor.authorEid, Hanna
dc.contributor.authorAsbøll, Elin Bjørnås
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:30Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83417398:83420105
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783215
dc.description.abstractHensikt: Å evaluere effekten av Kognitiv funksjonsrettet behandling (KFB) på bedring av funksjon og reduksjon av smerte intensitet blant voksne med uspesifikke kroniske korsryggssmerter. Metode: Et litteratursøk ble gjennomført på databasene PubMed, Web of Science og Google Scholar. Deltakerne i studiene var >18 år, hadde uspesifikke kroniske korsryggssmerter, og KFB var basert på et individ rettet treningsprogram. Resultat: Åtte studier var inkludert, hvor fem av dem sammenlignet KFB med en kontrollgruppe. Innad i KFB gruppene, fant alle studiene en bedring i funksjon og nedgang i smerteintensitet. Sammenlignet med kontrollgrupper viste resultatene fra fire av fem studier en større statistisk signifikant bedring i funksjon i KFB gruppene, og tre av studiene fant en større statistisk signifikant nedgang i smerteintensitet i KFB gruppene. Konklusjon: Resultatene indikerer at KFB er effektiv for bedring i funksjon og nedgang i smerte intensitet blant voksne med uspesifikke kroniske korsryggssmerter. Det trengs derimot mer forskning på dette feltet.
dc.description.abstractAim: To evaluate the effect of Cognitive functional therapy (CFT) on the improvement in disability and decrease in pain intensity amongst adults with Nonspecific chronic low back pain. Methods: A literature search was performed in the databases PubMed, Web of Science and Google Scholar. The participants in the studies were >18 years old, had Nonspecific chronic low back pain, and the CFT was based on an individual based exercise program. Results: Eight studies were included, and five of them compared CFT to a control group. Within the CFT groups, all of the studies found an improvement in disability and decrease in pain intensity. When compared to a control group, the results from four of the five studies found a statistically significant greater improvement in disability in the CFT group, and three studies found a statistically significant greater decrease in pain intensity in the CFT group. Conclusion: The results indicate that CFT is effective for improvement in disability and decrease in pain intensity amongst adults with Nonspecific chronic low back pain. However, more research on this topic is needed.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCognitive functional therapy as a treatment approach for Nonspecific chronic low back pain: A literature review
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record