Show simple item record

dc.contributor.advisorNordstoga, Anne Lovise
dc.contributor.authorHoltvedt, Hågen Theis
dc.contributor.authorHole, Fredrik
dc.contributor.authorHolm, Erik
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:12Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83417398:83420140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783205
dc.description.abstractIntroduction: Low back pain is a problem affecting millions of people worldwide. It is a costly issue, leading to sick leave and disability in both men and women of all ages. This study looks at the relationship between resistance training and the effect a training program has on perceived pain in the lower back. Methods: On the 22. of February 2021 a literature search was done on PubMed using terms found in form a PICO form and MeSH-terms. The search came up with 229 studies, theses were then condensed down into 9 studies based on different inclusion and exclusion criteria. The studies were then assessed using the PEDro scale for quality assurance. Results: In total out of 14 resistance exercise groups all had a statistically significant reduction in perceived pain compared to the control, except two. Conclusion: The result from this study shows that RT can reduce perceived pain for people suffering from CLBP, when the training load is sufficiently high. Factors like intensity, periodisation and frequency may affect the extent of pain reduction. The long-time effect is not clear and needs more research.
dc.description.abstractIntroduksjon: Korsryggsmerter er et problem som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Det er et kostbart problem som leder til sykefravær og funksjonshemming i både menn og kvinner i alle aldre. Denne studien ser på forholdet mellom styrketrening og effekten det har på oppfattet smerte i korsryggen. Metode: Datoen 22. Februar 2021 ble det gjort et litteratursøk på PubMed ved bruk av søkeord funnet ved hjelp av et PICO-skjema og MeSH synonymer. Søket ga 229 studier som var videre kondensert ned til 9 studier basert på inklusjon og eksklusjons kriterier. Studiene var så vurdert ved hjelp av PEDro skalaen for kvalitetssikring. Resultat: Av 14 styrketreningsgrupper fant alle en statistikks signifikant reduksjon i oppfattet smerte i forhold til kontrollen, utenom to. Konklusjon: Resultatet fra denne studien viser at styrketrening kan redusere oppfattet smerte for folk som lider av kroniske korsryggsmerter, om treningsbelastningen er høy nok. Faktorer som intensitet, periodisering og frekvens kan spille en rolle for grad av smertereduksjon. Langtidseffekten av forholdet er ikke klar, og behøver mer forskning.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Effect of Resistance Training in Treatment and Rehabilitation of Chronic Low Back Pain
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record