Show simple item record

dc.contributor.advisorNoordhof, Dionne
dc.contributor.authorLund, Amund Thomassen
dc.contributor.authorKristensen, Lasse Dale
dc.contributor.authorNordengen, Liv Landmark
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:07Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83417398:83420143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783200
dc.description.abstractBakgrunn: Trening kan resultere i muskelskade, kjent som exercise-induced muscle damage(EIMD). Det er foreløpig uklart om kjønnshormonsvingninger i løpet av menstruasjonssyklusen (MC) påvirker EIMD. Formålet med denne litteraturstudien var derfor å undersøke effekten av MC-fase på EIMD. Metode: Et litteratursøk ble utført i databasene PubMed og Sportdiscus ved å bruke søkeordene «Menstrual Cycle», «Menses», «luteal», «follicular», «Muscle Damage», «EIMD», «muscle soreness», og «DOMS». Studier måtte undersøke EIMD hos friske, trente kvinner i minst to forskjellige MC-faser med et innen-gruppe studiedesign for å bli inkludert i analysen. Resultat: Åtte studier ble inkludert. Fem studier fant ingen signifikant effekt av MC-fase på EIMD. To studier fant signifikant mer EIMD i midtfollikulærfase (MFP) sammenlignet med midt-luteal fase (MLP) i MC, og en i premenstruell fase sammenlignet med senfollikulær fase og MLP. Konklusjoner: På grunn av inkonsekvente funn mellom studiene, kan ingen klar konklusjon trekkes angående effekten av MC-fase på EIMD. Det er behov for mer forskning med en standardisert metodisk tilnærming for å svare på forskningsspørsmålet.
dc.description.abstractPurpose: Exercise can result in muscle damage, known as exercise-induced muscle damage (EIMD). It is currently unclear if sex hormone fluctuations during the menstrual cycle (MC) affect EIMD. The purpose of this literature review was therefore to investigate the effect of MC phase on EIMD. Methods: A literature search was conducted in the databases PubMed and SPORTDiscus using the search terms “Menstrual Cycle”, “Menses”, “luteal”, “follicular”, “Muscle Damage”, “EIMD”, “muscle soreness”, and “DOMS”. Studies had to investigate EIMD in healthy, trained females during at least two different MC phases using a within-subject study design to be included in the analysis. Results: A total of eight studies were included. Five studies found no significant effect of MC phase on EIMD. Two studies found significantly greater EIMD during the mid-follicular phase (MFP) compared to the mid-luteal phase (MLP) of the MC, and one during premenstrual phase compared to late-follicular phase and MLP. Conclusions: Due to inconsistent findings between the studies, no clear conclusion can be drawn regarding the effect of MC phase on EIMD. There is a need for more research with a standardized methodological approach to answer the research question.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffect of Menstrual Cycle Phase on Exercise-Induced Muscle Damage
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record