Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Tom Ivar Lund
dc.contributor.authorAas, Helene Helmersen
dc.contributor.authorNilsen, Ida Ormstad
dc.date.accessioned2021-09-25T16:29:51Z
dc.date.available2021-09-25T16:29:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81461337:34568824
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783193
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner på verdensbasis. Selv om stadig flere overlever en brystkreftdiagnose er det viktig å identifisere faktorer som kan bidra til redusert risiko og bedre forebygging av brystkreft. Fysisk aktivitet kan være en slik faktor, og i denne studien skal vi undersøke om fysisk aktivitet kan redusere risikoen for brystkreft hos kvinner. I tillegg skal vi undersøke om fysisk aktivitet også påvirker bærere av BRCA1/2 mutasjoner. Metode: De inkluderte studiene ble funnet i databasene PubMed, Google Scholar og Scopus i tidsrommet 05.02.21 til 04.03.21. Studiene måtte være skrevet på engelsk og være en fagfellevurdert originalartikkel. Første steg i seleksjonsprosessen innebar å lese titler og abstrakt. Resultat: Fire av studiene viste at økt fysisk aktivitet var relatert til redusert risiko for brystkreft, mens to studier viste ingen signifikant assosiasjon. Tre av studiene fant en invers assosiasjon blant bærere av BRCA1/2 mutasjoner, mens en studie kom ikke til den samme konklusjonen. Konklusjon: Det er vist en invers assosiasjon mellom fysisk aktivitet og redusert risiko for utvikling av brystkreft for både kvinner med og uten BRCA1/2 mutasjoner, men det kreves mer forskning på effekten for BRCA1/2 mutasjonsbærere.
dc.description.abstractPurpose: Breast cancer is the most common form of cancer among women worldwide. Although more people survive breast cancer, it is important to identify factors that can contribute to reduced risk and better prevention of breast cancer. Physical activity can be such a factor. In this study we will investigate whether physical activity can reduce the risk of breast cancer in women, and if it also affects the risk for carriers of BRCA1/2 mutations. Methods: The included studies were found in the databases PubMed, Google Scholar and Scopus in the time period 05.02.21 to 04.03.21. The studies had to be a peer-reviewed original article written in English. The first step in the selection process involved reading titles and abstracts. Results: Four studies showed that increased physical activity was related to a reduced risk of breast cancer. Two studies could not establish a significant association. Three studies found an inverse association among BRCA1/2 mutation carriers, while one study did not reach the same conclusion. Conclusion: An inverse association between physical activity and reduced risk of developing breast cancer has been shown for both women with and without BRCA1/2 mutations, but more research is needed on the effect for BRCA1/2 mutation carriers.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og risikoen for brystkreft
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel