Show simple item record

dc.contributor.advisorKjørstad, Kristian Haugen
dc.contributor.authorEllingsen, Annette
dc.contributor.authorStav, Julie
dc.date.accessioned2021-09-25T16:28:37Z
dc.date.available2021-09-25T16:28:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80618268:80619008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783156
dc.description.abstractBakgrunn: Verdens Helseorganisasjon anslår at rundt 1,1 milliarder tenåringer og unge voksne risikerer å utvikle et hørselstap, grunnet blant annet uforsvarlig bruk av personlig lytteutstyr. De har derfor satt en anbefalt eksponeringsgrense fra slikt utstyr på maks 6 timer per dag. Forskning viser at majoriteten av studenter benytter seg av personlig lytteutstyr. I tillegg viser flere studier at personlig lytteutstyr kan generere høyt nok lydnivå til å skade hørselsorganet. Den høye bruken av dette blant unge i dag gir dermed grunn til bekymring. Formål: Studiets formål er å undersøke hvordan studenter i Trondheim bruker hodetelefoner/øreplugger, samt hvilke holdninger de har til egen bruk. Metode: Studien ble gjennomført med kvantitativ metode og utsending av en spørreundersøkelse. Respondentene var alle studenter i Trondheim i aldersgruppen 18 til 31 år og eldre. 204 respondenter deltok hvorav 61% (n=204) var kvinner og 39% (n=204) var menn. Resultat: Undersøkelsen viser at 20% (n=204) av respondentene anslår at de bruker hodetelefoner/øreplugger lenger enn Verdens helseorganisasjons anbefaling på maks 6 timer per dag. 91% (n=204) av respondentene skrur regelmessig opp lyden ytterligere på hodetelefonene/ørepluggene i støyende omgivelser. 66% (n=204) bekymrer seg lite for skadelig lyd ved bruk av personlig lytteutstyr, likevel tar 94% (n=204) forholdsregler for å beskytte hørselen når de bruker hodetelefoner/øreplugger. 69% (n=204) tror at økt kunnskap om risiko ved bruk av personlig lytteutstyr vil føre til en endring i egen bruk, selv om 60% (n=204) allerede mener de har god kunnskap til å ta vare på hørselen sin. Konklusjon: De fleste studentene tar forholdsregler og mener de har god kunnskap til å ta vare på hørselen sin. Likevel utsetter en stor andel seg for risiko ved lang lyttetid og potensielt høye lyttenivå. Undersøkelsen viser generelt lav bekymring rundt bruk av hodetelefoner/øreplugger blant studentene. Det ser ut til at flere undervurderer den potensielle risikoen ved bruk av personlig lytteutstyr. Likevel er holdningen til å endre egne bruksvaner til stede, noe lettere tilgjengelig og tilpasset informasjon til målgruppen kan tenkes å bidra positivt til.
dc.description.abstractBackground: The World Health Organization (WHO) reports that 1,1 billion young adults are at risk of obtaining a hearing loss. Unsafe use of personal listening devices (PLD) is regarded as one of the main risk factors and WHO recommends not to use PLDs for more than 6 hours per day. Research shows that a majority of students are using PLDs and several studies show that PLDs can generate sound levels loud enough to damage the cochlea. The frequent use among young adults today gives cause for concern. Purpose: The purpose of this study is to investigate how students in Trondheim use headphones/earplugs, and their attitude towards their own use. Methods: This is a quantitative study, primarily based on an online questionnaire. The participants were students in Trondheim within the age of 18 to 31 and older. A total of 204 students responded to the questionnaire, with 61% of the participants being female and 39% being male. Results: This study shows that 20% (n=204) of the respondents assume to use PLDs for more than 6 hours per day, which is the recommended limit set by WHO. 91% (n=204) of the respondents regularly turn up the volume on their devices when listening in noisy environments. 66% (n=204) are not concerned about damaging sound from their PLD. 94% (n=204) of the students take precautions when they use headphones/earplugs. 69% (n=204) think that increased knowledge about the risks associated with use of PLD can lead to a change in how they use it, even though 60% (n=204) already think they have enough knowledge to take care of their own hearing. Conclusions: Most students take precautions and think that they have enough knowledge to take care of their own hearing. Despite this fact, a lot of students are putting themselves at risk due to exposure for a long period of time and potentially with a high volume. Few students worry about the risks associated with the use of PLD and it seems like many students underestimate this risk. Nevertheless, the attitude towards changing their listening habits seems to be present. More available and targeted information to young adults will probably contribute to such change.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvantitativ studie om bruk av hodetelefoner/øreplugger blant studenter – En generasjon med framtidig hørselshemmede?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record